Rekrutacja on-line

Struktura zbiorów

00

OGÓLNE PODSTAWY WIEDZY I KULTURY

004

INFORMATYKA I TECHNIKA KOMPUTEROWA

005+339.138

ZARZĄDZANIE. MARKETING

1/2

FILOZOFIA. LOGIKA. RELIGIA

159.9

PSYCHOLOGIA

17

ETYKA

304+364

POLITYKA I OPIEKA SPOŁECZNA

316

SOCJOLOGIA

316.3/.4

ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE. STRUKTURA SPOŁECZNA

316.6

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

316.7+659

SOCJOLOGIA KULTURY. PUBLIC RELATIONS. REKLAMA

32

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA

327

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE. DYPLOMACJA

33

EKONOMIA. GOSPODARKA

34

PRAWO

341

PRAWO MIĘDZYNARODOWE

342

PRAWO PUBLICZNE. PRAWO KONSTYTUCYJNE,. PRAWO ADMINISTRACYJNE

343

PRAWO KARNE

346

PRAWO GOSPODARCZE

347

PRAWO CYWILNE

349

PRAWO PRACY. PRAWO SOCJALNE. PRAWO BUDOWLANE. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

34(094.4)

KODEKSY PRAWNE

35

WOJSKOWOŚĆ

351/354

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

37

OŚWIATA. PEDAGOGIKA

37.01

WYCHOWANIE I NAUCZANIE. PEDAGOGIKI WYSPECJALIZOWANE

37.091

ORGANIZACJA NAUCZANIA

373/374

RODZAJE SZKÓŁ. OŚWIATA POZASZKOLNA

376/378

SZKOLNICTWO SPECJALNE

379.8 WYKORZYSTYWANIE WOLNEGO CZASU

5

MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE. OCHRONA ŚRODOWISKA. EKOLOGIA

611

ANATOMIA

612

FIZJOLOGIA

613/614

HIGIENA. RATOWNICTWO. ZDROWIE PUBLICZNE

615

FARMACJA. FARMAKOLOGIA. TERAPEUTYKA. TOKSYKOLOGIA

616

CHOROBY. PATOLOGIA. MEDYCYNA KLINICZNA

617/618

CHIRURGIA. GINEKOLOGIA. POŁOŻNICTWO

646+665+687

PIELĘGNACJA CIAŁA. KOSMETYKA. GABINETY KOSMETYCZNE

7.04 TEMATYKA TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ. IKONOGRAFIA

796

SPORT. KULTURA FIZYCZNA

796.01 TEORIA I METODYKA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

796.012/.015

FIZJOLOGIA SPORTU. MOTORYKA

796.3

GRY W PIŁKĘ

796.4

GIMNASTYKA

796.8/.9

WALKA WRĘCZ

797.1/.2 SPORTY WODNE. PŁYWANIE. NURKOWANIE

81

JĘZYKI RÓŻNE

811.111

GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

811.111(038)

SŁOWNIKI ANGIELSKIE

821.111(091)

HISTORIA LITERATURY ANGIELSKIEJ

821.112-3

LITERATURA W JĘZYKU ANGIELSKIM

81.112.2

GRAMATYKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

821.112(038)

SŁOWNIKI NIEMIECKIE

821.112.2(091) HISTORIA LITERATURY NIEMIECKIEJ

821.112.2-3

LITERATURA W JĘZYKU NIEMIECKIM

81.161.1

JĘZYK ROSYJSKI

81.161.1(038)

SŁOWNIKI ROSYJSKIE

9 ARCHEOLOGIA. PREHISTORIA. GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA

 

 

 

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji