Rekrutacja on-line

Zjawisko cyberprzemocy i agresji w szkole

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

ODN/ADSz

10.06.2017

polski

50 zł

10/25

 

I. TRYB I CZAS STRWANIA KURSU

jednodniowy kurs / 4 godziny.

II. ADRESACI KURSU

Nauczyciele gimnazjum, nauczyciele klas szkoły podstawowej, wychowawcy.

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS

spełnienie formalnych wymogów rekrutacyjnych, brak dodatkowych wymagań.

IV. CEL EDUKACYJNY KURSU

Celem kursu jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w rozpoznawaniu zjawisk cyberprzemocy i agresji w szkole. Szkolenie jest adresowane do wszystkich nauczycieli, którzy chcą szybko rozpoznawać pierwsze symptomy agresji i cyberprzemocy w zespołach klasowych i szkole. Poznane techniki pomogą opanować zasady postępowania i zapobiegania tym zjawiskom w szkole.

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIAPo ukończeniu kursu, Uczestnik:

 • zna metody rozpoznawania zjawisk cyberprzemocy i agresji w szkole;
 • potrafi korzystać z dostępnych źródeł w ramach własnej działalności edukacyjnej;
 • potrafi opracować autorski konspekt zajęć do zapobiegania zjawiskom cyberprzemocy i agresji w szkole;
 • posiada elementarną wiedzę w zakresie przestrzegania prawa.

VI. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

Brak podziału na przedmioty kształcenia.Treści kształcenia:

 • Cyberprzemoc jako nowe zjawisko w społeczeństwie, jej definicja i sposoby walki z nią.
 • Uporządkowanie wiedzy o cyberprzemocy zapoznanie ze skutkami prawnymi w wyniku stosowania cyberprzemocy.
 • Nabycie wiedzy praktycznej o zasadach działania i treściach poszczególnych portali internetowych.
 • Zapoznanie z aktualnymi trendami wśród młodzieży posługującej się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi.
 • Przekazanie wskazówek do prowadzenia zajęć z uczniami w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa uczniów posługujących się internetem.
 • Ukazanie takich narzędzi komunikacyjnych, które powodują zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.
 • Pokazanie nowych zagrożeń takich jak „siecioholizm”, naruszanie wizerunku drugiej osoby.
 • Uzyskanie przez uczestników szkolenia świadomości funkcjonowania „cyberplanety”.
 • Profilaktyka cyberprzemocy i procedury reagowania na cyberprzemoc.
 • Cyberprzemoc a prawo, dochodzenie praw ofiary cyberprzemocy.

VII. FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wykład, ćwiczenia z elementami warsztatu;

VIII. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywne uczestnictwo w części warsztatowej;

IX. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

100% frekwencji oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach;

X. PROWADZĄCY

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu dysponuje kadrą dydaktyczną w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi. 

XI. Kontakt

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji