Rekrutacja on-line

Techniki prezentacji i skutecznej komunikacji w pracy nauczyciela

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

ODN/TPiSKwPN

05.05.2017

polski

50 zł

15/24

 

I. TRYB I CZAS TRWANIA KURSU

Jednodniowy kurs / 5 godzin.

II. ADRESACI KURSU

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele klas wczesnoszkolnych, wychowawcy, animatorzy czasu wolnego.

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS

Pełnienie formalnych wymogów rekrutacyjnych, brak dodatkowych wymagań.

IV. CEL EDUKACYJNY KURSU

Celem kursu jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie wykorzystywania niestandardowych sposobów zachęcania dzieci oraz rodziców do doskonalenia technik wystąpień i prezentacji. Szkolenie jest adresowane do wszystkich nauczycieli, którzy chcą poprawić jakość swoich wystąpień przed klasą, rodzicami i w różnych innych sytuacjach, np. przed komisją egzaminacyjną. Poznane techniki pomogą opanować stres i nauczą świadomie używać głosu i ciała, aby zwiększyć siłę przekazu.

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu kursu, Uczestnik:

 • zna metody kreatywnej pracy z dziećmi;
 • potrafi korzystać z dostępnych źródeł w ramach własnej działalności edukacyjnej;
 • potrafi opracować autorski konspekt zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej;
 • posiada elementarną wiedzę w zakresie prawa autorskiego.

VI. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

Brak podziału na przedmioty kształcenia.Treści kształcenia:

 • Nauka formułowania i dobierania środków przekazu w zależności od słuchaczy, miejsca i celu.
 • Trening pozytywnej prezentacji i odporności na ekspozycję społeczną.
 • Nauka komunikacji interpersonalnej – zdobywanie umiejętności integrowania grupy, a także kształtowania jej liderów.
 • Pogłębianie relacji między uczestnikami szkolenia.
 • Ukazanie takich narzędzi komunikacyjnych, które powodują wywieranie określonego wrażenia na odbiorcy.
 • Pokonanie barier komunikacyjnych.
 • Uruchomienie własnej ekspresji jako skutecznego instrumentu komunikacji.
 • Uruchomienie głosu w taki sposób, aby być bardziej interesującym dla odbiorców.
 • Uzyskanie przez uczestników szkolenia takiego poziomu świadomości funkcjonowania własnego głosu, który doprowadzi do swobodnego nim operowania.
 • Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • Poznanie procesu komunikacji, aby umiejętnie przekazywać informacje, prowadzić rozmowy, funkcjonować w zespołach i przekonywać do swoich racji.

VII. FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Ćwiczenia z elementami warsztatu;

VIII. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywne uczestnictwo w części warsztatowej;

IX. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

100% frekwencji oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach;

X. PROWADZĄCY

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu dysponuje kadrą dydaktyczną w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi. 

XI. Kontakt

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji