Rekrutacja on-line

Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

NAZWA KURSU:

 

Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

 odnnnnnn

ODN/SiWZwPN

01.04.2018

polski

60 zł

8/20

 

I. TRYB I CZAS STRWANIA KURSU

Jednodniowy kurs weekendowy - 6 godzin.

II. ADRESACI KURSU

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, nauczyciele szkół średnich i wychowawcy.

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS

Spełnienie formalnych wymogów rekrutacyjnych, brak dodatkowych wymagań.

IV. CEL EDUKACYJNY KURSU

Celem kursu jest dostarczenie aktualnej wiedzy o wypaleniu zawodowym i stresie  w pracy nauczyciela, oraz wiedzy o sposobach walki z nimi.

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu kursu, Uczestnik:

  • umie ocenić warunki do powstania wypalenia zawodowego;
  • jest świadomy konsekwencji związanych z wypaleniem zawodowym;
  • zna metody zapobiegania stanowi wypalenia zawodowego i stresie w pracy nauczyciela;
  • potrafi korzystać z dostępnych źródeł w poszerzaniu wiedzy na temat wypalenia zawodowego i stresu w pracy nauczyciela;
  • potrafi określić zespół wypalenia jako syndrom składający się z komponentów lub grup objawów.

VI. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

Brak podziału na przedmioty kształcenia.

Treści kształcenia:

  • na czym polega wyczerpanie emocjonalne i psychofizyczne – kiedy się pojawia i jaki jest skutek psychicznego przemęczenia lub przeciążenia intensywnością kontaktów interpersonalnych;
  • depersonalizacja - co oznacza, w jaki sposób nauczyciel staje się obojętnym w reagowaniu na ucznia, kiedy dystansuje się w kontaktach z uczniami, a kiedy dystansuje się od trudnych spraw zawodowych;jak objawia się u nauczyciela obniżenie jakości pracy, pierwsze zauważalne objawy;
  • kiedy na skutek wypalenia nauczyciela zaczynają cierpieć inne osoby;
  • jak należy spojrzeć na kondycję psychiczną i zdrowotną nauczyciela; stresu chroniczny, który przyczynia się do wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela.

VII. FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wykład połączony z pokazem multimedialnym, ćwiczenia z elementami warsztatu.

VIII. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywne uczestnictwo w części warsztatowej.

IX. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

X. PROWADZĄCY

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu dysponuje kadrą dydaktyczną w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi.

XI. KONTAKT

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji