Rekrutacja on-line

Promocja wartości edukacji

NAZWA KURSU:

 

 Promocja wartości edukacji

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

 odnnnnnn

ODN/PWE

01.03.2018

polski

60 zł

10/20

 

I. TRYB I CZAS STRWANIA KURSU

Jednodniowy kurs / 5 godzin.

 

II. ADRESACI KURSU

Głównymi adresatami szkolenia są  nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele klas szkół wszystkich poziomów kształcenia, wychowawcy.

 

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS

Spełnienie formalnych wymogów rekrutacyjnych, brak dodatkowych wymagań.

 

IV. CEL EDUKACYJNY KURSU

Celem kursu jest przygotowanie  nauczyciela do umiejętnego propagowania idei „uczenia się przez całe życie”, oraz  nauczenie „promowania  wartości edukacji”.

 

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

Po tej formie szkoleniu uczestnicy potrafią:

 

 • Doskonalić umiejętności w zakresie promowania wartości edukacji.
 • Określić jak funkcjonuje społeczeństwo wiedzy -uczące się – formalnie, nieformalnie, incydentalnie.
 • Rozpropagować  tę ideę  wśród uczniów.
 • Zadbać o wszechstronny i indywidualny rozwój młodego człowieka.
 • Twórczo rozwiązywać problemy związane z promocją edukacji.

 

VI. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

 

Treści programowe zajęć

 

 • Definicja kariery zawodowej.
 • Jakie zmiany zachodzą współcześnie w modelu kariery zawodowej.
 • Rola organizacji społecznych, sieciowych, fraktalnych, wirtualnych w kształtowaniu modeli kariery zawodowej.
 • Jak zmieniają się organizacje, oczekiwania pracodawców i pracowników.
 • Zmiany zachodzące w pozycji pracownika w organizacji  i roli jaką rolę ma pełnić.
 • Rola i zadania społeczeństwa obywatelskiego w życiu współczesnym.
 • Wyzwania przed jakimi staje szkoła współcześnie.

 

VII. FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wykład, ćwiczenia z elementami warsztatu.

 

VIII. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywne uczestnictwo w części warsztatowej dotyczącej promocji wartości edukacji.

 

IX. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

 

X. PROWADZĄCY

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu dysponuje kadrą dydaktyczną w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi. 

 

XI. KONTAKT

 

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji