Rekrutacja on-line

Źródła biblioteczne i archiwalne w pracy dydaktycznej

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

ODN/PA-PN

15.02.2018

polski

50 zł

10/20

 

I. TRYB I CZAS STRWANIA KURSU

Jednodniowy kurs / 4 godzin.

II. ADRESACI KURSU

Bibliotekarze, nauczyciele szkół podstawowych i średnich.

III. CEL EDUKACYJNY KURSU

Celem kursu jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela lub bibliotekarza w zakresie posługiwania się źródłami bibliotecznymi i archiwalnymi w codziennej pracy dydaktycznej.

IV. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia:

-charakterystyka zbiorów archiwalnych,

- ranga i wyjątkowość zbiorów archiwalnych,

-źródła biblioteczne,  podstawowe zadania bibliotek tradycyjnych i cyfrowych,

-biblioteki i Polsce i na świecie, najbardziej znane placówki,

-biblioteka w pracy dydaktycznej nauczyciela.

V. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

100% frekwencji oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

VI. PROWADZĄCY

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu dysponuje kadrą dydaktyczną w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi. 

VII. Kontakt

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji