Rekrutacja on-line

Sposoby motywowania uczniów do nauki

NAZWA KURSU:

 

Sposoby motywowania uczniów do nauki

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

 odnnnnnn

ODN/SMUDN

01.04.2018

polski

65 zł

8/20

 

I. TRYB I CZAS TRWANIA KURSU

Jednodniowy kurs / 6 godzin.

II. ADRESACI KURSU

Nauczyciele wszystkich przedmiotów szkoły podstawowej i średniej, wychowawcy.

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS

Spełnienie formalnych wymogów rekrutacyjnych, brak dodatkowych wymagało.

IV. CEL EDUKACYJNY KURSU

Celem kursu jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie motywowania uczniów do nauki, oraz pokazanie najskuteczniejszych metod motywowania.

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu kursu, Uczestnik:

 • ma świadomości korzyści wynikających z właściwej motywacji uczniów do nauki;
 • zna metody skutecznej motywacji w pracy z uczniami;
 • potrafi korzystać z dostępnych źródeł w ramach własnej działalności edukacyjnej;
 • potrafi opracować autorski konspekt zajęć z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej motywacji;
 • posiada elementarną wiedzę z zakresu skutecznych metod motywacji do nauki.

VI. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

Brak podziału na przedmioty kształcenia.

Treści kształcenia:

 • powinności nauczyciela w zakresie skutecznego motywowania.
 • różnice w sposobach motywowania uczniów klas szkoły podstawowej i klas szkół
 • średnich.
 • co nauczyciel powinien zrobid aby skutecznie motywowad ucznia do nauki.
 • metody nawiązywania do wewnętrznej motywacji uczniów.
 • metody motywowania za pomocą zachęt zewnętrznych.
 • sposoby oddziaływania nauczyciela jako osoby motywującej.
 • wnioski dla nauczyciela, który ma odgrywać rolę osoby motywującej.

VII. FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wykład, pokaz multimedialny, ćwiczenia z elementami warsztatu.

VIII. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywne uczestnictwo w części warsztatowej.

IX. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

X. PROWADZĄCY

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu dysponuje kadrą dydaktyczną w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi.

XI. KONTAKT

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji