Rekrutacja on-line

Organizacja i funkcjonowanie kół zainteresowań w szkole

NAZWA KURSU:

 

Organizacja i funkcjonowanie kół zainteresowań w szkole

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

 odnnnnnn

ODN/OFKZ

01.04.2018

polski

60 zł

10/20

 

I. TRYB I CZAS STRWANIA KURSU

jednodniowy kurs / 5 godzin;

 

II. ADRESACI KURSU

bibliotekarze, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele klas wczesnoszkolnych, wychowawcy, animatorzy czasu wolnego;

 

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS

spełnienie formalnych wymogów rekrutacyjnych, brak dodatkowych wymagań;

 

IV. CEL EDUKACYJNY KURSU

Celem kursu jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie organizacji kół zainteresowań w szkole i prowadzenia zajęć w ramach tych kół.

 

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu kursu, Uczestnik:

 • Jest świadomy korzyści wynikających z istnienia kół zainteresowań w placówce oświatowej.
 • Stosuje metody pedagogiki zabawy mające zastosowanie w czasie zajęć w ramach kół zainteresowań.
 • Zna metody kreatywnej pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Potrafi korzystać z dostępnych źródeł w ramach własnej działalności edukacyjnej dotyczącej organizacji zajęć kół zainteresowań.
 • Potrafi opracować autorski konspekt zajęć do prowadzenia ich w ramach kół zainteresowań
 • Posiada elementarną wiedzę dotyczącą funkcjonowania różnych kół zainteresowań.

 

VI. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

Brak podziału na przedmioty kształcenia.

Treści kształcenia:

 • Inicjatorzy powstania i funkcjonowania kół zainteresowań w szkole.
 • Zatwierdzenie regulaminu funkcjonowania koła.
 • Prawne podstawy funkcjonowania kół zainteresowań w szkole, miejsce kół w arkuszu organizacyjnym szkoły.
 • Odpowiedzialność nauczycieli za poziom dydaktyczny i wychowawczy koła zainteresowań.
 • Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów,  praca z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce.

VII. FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wykład z elementami warsztatu.

 

VIII. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywne uczestnictwo w części warsztatowej.

 

IX. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

 

X. PROWADZĄCY

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu dysponuje kadrą dydaktyczną w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi. 

 

XI. KONTAKT

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji