Rekrutacja on-line

Kierownik placówki wypoczynku

NAZWA KURSU:

 

Kierownik placówki wypoczynku

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

 odnnnnnn

ODN/KPLWY

01.05.2018

polski

130 zł

6/25

 

I. TRYB I CZAS STRWANIA KURSU

Jednodniowy kurs weekendowy 11 godzin.

II. ADRESACI KURSU

Bibliotekarze, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia, wychowawcy, animatorzy czasu wolnego, osoby chętne do uzyskania uprawnień kierownika placówki wypoczynku.

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS

Spełnienie formalnych wymogów rekrutacyjnych, brak dodatkowych wymagań.

IV. CEL EDUKACYJNY KURSU

Celem kursu jest zapoznanie uczestników zasadami organizacji placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zasadami BHP  i aktualnymi rozporządzeniami MEN w tym zakresie.

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu kursu, Uczestnik posiada wiedzę w zakresie prowadzenia placówki wypoczynku.

VI. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

  • Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku.
  • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, szczegółowe przepisy w tym zakresie.
  • Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą placówki wypoczynku, oraz pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego
  • Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku (aktualnie obowiązujące przepisy w tym zakresie).
  • Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu.

VII. FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wykład i ćwiczenia z elementami warsztatu, pokaz multimedialny.

VIII. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywne uczestnictwo w zajęciach na kursie.

IX. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu.

X. PROWADZĄCY

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I  w Poznaniu, który dysponuje kadrą dydaktyczną w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi.

XI. KONTAKT

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji