Rekrutacja on-line

Wychowawca placówki wypoczynku

NAZWA KURSU:

 

Wychowawca placówki wypoczynku

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

 odnnnnnn

ODN/WPLWY

01.05.2018

polski

215 zł

6/25

 

I. TRYB I CZAS STRWANIA KURSU

Kurs weekendowy 36 godzin. Zajęcia odbywają się w terminie 17-18 i 23-24 czerwca 2018 r.

II. ADRESACI KURSU

Bibliotekarze, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia, wychowawcy, animatorzy czasu wolnego, osoby chętne do uzyskania uprawnień wychowawcy placówki wypoczynku.

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS

Spełnienie formalnych wymogów rekrutacyjnych, brak dodatkowych wymagań.

IV. CEL EDUKACYJNY KURSU

Celem kursu jest zapoznanie uczestników zasadami pracy wychowawcy i organizacją placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zasadami BHP i aktualnymi rozporządzeniami MEN w tym zakresie.

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu kursu, Uczestnik posiada wiedzę i umiejętności w zakresie bycia wychowawcą placówki wypoczynku.

VI. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

  • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
  • Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej.
  • Ruch i rekreacja w placówce wypoczynku.
  • Turystyka i krajoznawstwo.
  • Organizacja zajęć kulturalno-oświatowych i zajęć praktyczno-technicznych.
  • Zasady organizacji zajęć i prac społecznie użytecznych.
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówki wypoczynku.

VII. FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wykład i ćwiczenia z elementami warsztatu, pokaz multimedialny.

VIII. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywne uczestnictwo w zajęciach na kursie.

IX. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu.

X. PROWADZĄCY

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I  w Poznaniu, który dysponuje kadrą dydaktyczną w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi.

XI. KONTAKT

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji