Rekrutacja on-line

Bezpieczny uczeń i nauczyciel w sieci Internet

NAZWA KURSU:

 

Bezpieczny uczeń i nauczyciel w sieci Internet

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

 odnnnnnn

ODN/WPLWY

01.09.2018

polski

65 zł

8/20

 

I. TRYB I CZAS STRWANIA KURSU

Jednodniowy kurs weekendowy - 5 godzin.

II. ADRESACI KURSU

Głównymi adresatami szkolenia są nauczyciele klas szkół wszystkich poziomów kształcenia,wychowawcy.

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS

Spełnienie formalnych wymogów rekrutacyjnych, brak dodatkowych wymagań.

IV. CEL EDUKACYJNY KURSU

Celem kursu jest przygotowanie nauczyciela do postępowania i zachowania się w czasiewystąpienia sytuacji kryzysowej spowodowanej korzystaniem z sieci internetowej, reagowania nanieodpowiednie zachowania się uczniów, nauczenie zasad net-etykiety.

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po tej formie szkoleniu uczestnicy potrafią:

  • Podnieść bezpieczeństwo przy posługiwaniu się komputerem w szkole i poza nią.
  • Umieją postępować w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i własnego przy
  • korzystaniu z sieci internetowej.
  • Nauczyć uczniów zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.
  • Złagodzić skutki stresu i negatywnych zjawisk dla psychiki uczniów i nauczycieli, które
  • wystąpią przy nieodpowiednim korzystaniu z technologii informacyjnej.

VI. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści programowe zajęć

Definicja bezpieczeństwa i jego zagrożeń, które jako zjawiska występują w czasie działalności człowieka w różnym wieku.

Najczęstsze przyczyny stanowiące wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa przy posługiwaniu się Internetem.

Konsekwencje stresu jaki występuje w czasie sytuacji kryzysowej w szkole spowodowanej korzystaniem z Internetu przez uczniów, konsekwencje dla życia zawodowego nauczycieli.

Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole dotyczące uczniów i nauczycieli przy posługiwaniu się technologia informacyjną i siecią Internet.

Sposoby radzenia sobie ze stresem spowodowanym posługiwaniem się Internetem, techniki najczęściej stosowane (forma zajęć praktycznych).

VII. FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wykład, ćwiczenia z elementami warsztatu, które odbywają się w pracowni komputerowej.

VIII. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywne uczestnictwo w części warsztatowej dotyczącej postępowania w czasie kryzysuspowodowanego zagrożeniem bezpieczeństwa przy posługiwaniu się siecią internetową.

IX. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

X. PROWADZĄCY

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu dysponuje kadrą dydaktycznąprzygotowaną do tego typu zajęć w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną zdoświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymizwiązanymi z tematem kursu.

XI. KONTAKT

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji