Rekrutacja on-line

Myślę więc jestem, czyli nauka przez całe życie

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

ODN/MwJCzNaCŻ

08.01.2018

polski

75 zł

6/20

 

I. TRYB I CZAS STRWANIA KURSU

Jednodniowy kurs / 5 godzin;

II. ADRESACI KURSU

Adresatami szkolenia są nauczyciele, ale również skierowane jest do tych osób, których praca zawodowa wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy,  oraz umiejętnego przekazywania tej wiedzy innym osobom.

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS

Spełnienie formalnych wymogów rekrutacyjnych, brak dodatkowych wymagań.

IV. CEL EDUKACYJNY KURSU

Prowadzone zajęcia w formie warsztatów i interaktywnej prezentacji multimedialnej, są przeplatane warsztatowymi zajęciami w których wykorzystywane są zarówno techniki relaksacyjne jak i psychologiczne. Całość zajęć jest wzbogacona o dyskusję z biorącymi udział w zajęciach, oraz własną pracą uczestników kierowaną przez trenera.

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po odbyciu tego szkolenia uczestnik będzie umiał:

  • zdiagnozować i zrozumieć swój unikalny sposób i styl uczenia się w oparciu o dominujący kanał percepcji, a głownie przez preferencje własnych doświadczeń,
  • umiejętnie dopasuje techniki zdobywania wiedzy do własnych preferencji i przyzwyczajeń,
  • pozna i zastosuje techniki zwielokrotniające jakość przekazywania wiedzy.

VI. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści programowe zajęć:

  • Sposoby i style nauczania preferowane w uczeniu się i nauczaniu dorosłych.
  • Kanały percepcji w służbie uczenia się i nauczania dorosłych.
  • Cykl Kolbe’a i jego praktyczne zastosowanie.
  • Podstawowe mnemotechniki stosowane w nauczaniu dorosłych.

VII. FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Ćwiczenia z elementami warsztatu.

VIII. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywne uczestnictwo w części warsztatowej.

IX. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

X. PROWADZĄCY

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu dysponuje kadrą dydaktyczną w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi. 

XI. Kontakt

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji