Rekrutacja on-line

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

ODN/MaPrNa

10.01.2018

polski

80 zł

8/20

 

I. TRYB I CZAS STRWANIA KURSU

Jednodniowy kurs / 6 godzin;

II. ADRESACI KURSU

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, wychowawcy klas wczesnoszkolnych.

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS

Spełnienie formalnych wymogów rekrutacyjnych, brak dodatkowych wymagań.

IV. CEL EDUKACYJNY KURSU

Celem kursu jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie stosowania metod aktywizujących w pracy nauczyciela.

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu kursu, Uczestnik:

-jest świadomy korzyści wynikających ze stosowania metod aktywizujących w swojej pracy.

-zna metody aktywizujące w pedagogice, oraz  zabawy mające na celu wdrożenie tych metod w codziennej pracy z uczniem.

-zna metody kreatywnej pracy z dziećmi, oraz rozwijanie tej kreatywności.

-potrafi korzystać z dostępnych źródeł w ramach własnej działalności edukacyjnej.

-potrafi opracować autorski konspekt zajęć z metod aktywizujących w pracy nauczyciela.

-posiada elementarną wiedzę z zakresu metod aktywizujących.

VI. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

Brak podziału na przedmioty kształcenia.

Treści kształcenia:

Przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem metod aktywnych wiąże się z umiejętnościami:

 • Nie wykluczamy nikogo z zabawy, dlatego, że czegoś nie wie lub nie potrafi.
 • Nie dzielimy uczniów na lepszych gorszych.
 • Jeżeli ktoś nie ma ochoty się bawić, nie zmuszamy go.
 • Nauczyciel także uczestniczy w zabawie.
 • Każdy ma prawo do popełniania błędów.

Rodzaje aktywności:

 • emocjonalna - jako motywacja i przeżywanie,
 • intelektualna - jako myślenie
 • sensomotoryczna – jako postrzeganie i działanie,
 • werbalna – jako wypowiadanie swoich myśli.

Aktywizujące formy nauczania – to organizacyjna strona procesu nauczania – uczenia się, prowadząca do zwiększenia efektywności tego procesu. Obejmuje uczniów, łączy ich w odpowiednie grupy, organizując współprace grup i jednostek między sobą, rodzaj zajęć, warunki miejsca i czas pracy.

Nauczyciel stosując metody aktywizujące uczy się pełnia roli:

 • Doradcy- który jest do dyspozycji, gdy uczniowie mają problem z rozwiązaniem trudnego zadania lub gdy go nie rozumieją.
 • Animatora – który inicjuje metody i objaśnia ich znaczenie dla procesu uczenia się, przedstawia cele uczenia się  i przygotowuje materiał do pracy.
 • Obserwatora i słuchacza – który obserwuje uczniów przy pracy i dzieli się z nimi tymi obserwacjami.
 • Uczestnika procesu dydaktycznego – który wie, że nie musi być doskonały i jest przykładem osoby, która uczy się przez całe życie.
 • Partnera – który jest gotowy modyfikować przygotowaną wcześniej lekcję w zależności od sytuacji w klasie.

VII. FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wykład, ćwiczenia z elementami warsztatu.

VIII. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywne uczestnictwo w części warsztatowej.

IX. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

X. PROWADZĄCY

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu dysponuje kadrą dydaktyczną w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi.

XI. Kontakt

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji