Rekrutacja on-line

Kryzys w szkole, jak zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom

 

NAZWA KURSU:

 

Kryzys w szkole, jak zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

 odnnnnnn

ODN/KRwSZ

01.03.2018

polski

55 zł

8/20

 

I. TRYB I CZAS STRWANIA KURSU

Jednodniowy kurs / 5 godzin.

 

II. ADRESACI KURSU

Głównymi adresatami szkolenia są Rady Pedagogiczne,  nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele klas szkół wszystkich poziomów kształcenia, wychowawcy.

 

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS

Spełnienie formalnych wymogów rekrutacyjnych, brak dodatkowych wymagań.

 

IV. CEL EDUKACYJNY KURSU

Celem kursu jest przygotowanie  nauczyciela do postępowania i zachowania się w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej, zachowania się uczniów, nauczenie zasad postępowania w czasie zamachu terrorystycznego.

 

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

Po tej formie szkoleniu uczestnicy potrafią:

 

  • Podnieść bezpieczeństwo w szkole i placówce.
  • Postępować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
  • Doskonalić umiejętności radzenia sobie z sytuacją trudną i kryzysową.
  • Złagodzić skutki stresu i innych negatywnych zjawisk dla psychiki uczniów i całego  grona pedagogicznego.

 

VI. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

 

Treści programowe zajęć

 

Definicja i objawy stresu występującego w czasie wystąpienia kryzysu.

Najczęstsze czynniki będące przyczyną wystąpienia sytuacji kryzysowej w szkole.

Konsekwencje stresu jaki występuje w czasie sytuacji kryzysowej w szkole, konsekwencje dla życia zawodowego nauczycieli.

Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole dotyczące uczniów i nauczycieli.

Zagrożenia zamachami, aktywny strzelec, zasady zachowania się w takiej sytuacji.

Normy i zasady dotyczące bezpieczeństwa obowiązujące w szkołach.

zadania i odpowiedzialność wszystkich uczestników życia szkoły.

Sposoby radzenia sobie ze stresem i techniki najczęściej stosowane (forma zajęć praktycznych).

 

VII. FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wykład, ćwiczenia z elementami warsztatu.

 

VIII. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywne uczestnictwo w części warsztatowej dotyczącej postępowania w czasie kryzysu.

 

IX. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

 

X. PROWADZĄCY

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu dysponuje kadrą dydaktyczną w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi. 

 

XI. KONTAKT

 

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji