Rekrutacja on-line

Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

ODN/KprNa

08.01.2018

polski

60 zł

8/20

 

I. TRYB I CZAS TRWANIA KURSU

Jednodniowy kurs / 5 godzin.

II. ADRESACI KURSU

Głównymi adresatami szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele klas wczesnoszkolnych, wychowawcy, Rady Pedagogiczne.

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS

Spełnienie formalnych wymogów rekrutacyjnych, brak dodatkowych wymagań;

IV. CEL EDUKACYJNY KURSU

Celem kursu jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie wykorzystywania komunikacji interpersonalnej, oraz sposobów jej wykorzystywania w codziennej komunikacji z uczniami.

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zakończeniu szkoleniu uczestnicy będą umieli skutecznie:

  • komunikować się skutecznie w środowisku zawodowym i życiu prywatnym,
  • stosować wszystkie dostępne środki i narzędzia, oraz techniki komunikacyjne,
  • radzić sobie z pojawiającymi się barierami komunikacyjnymi w pracy zawodowej,
  • komunikować się skutecznie z uczniami i rodzicami, bez powstawania konfliktów.

VI. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

Założenia programowe:

  • Charakterystyka i najczęstsze rodzaje komunikacji interpersonalnej.
  • Specyfika komunikacji interpersonalnej z rodzicami uczniów, którzy przychodzą do szkoły.
  • Najlepsze i najskuteczniejsze techniki komunikacyjne.
  • Bariery w komunikacji interpersonalnej i przeszkody tej komunikacji.
  • Potoczny język ucznia, a język nauczyciela w praktyce.
  • Istota modulacji głosu w komunikacji, oraz znaczenie intonacji w bezpośredniej komunikacji.

VII. FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Ćwiczenia z elementami warsztatu.

VIII. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywne uczestnictwo w części warsztatowej.

IX. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

X. PROWADZĄCY

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu dysponuje kadrą dydaktyczną w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi. 

XI. Kontakt

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji