Rekrutacja on-line

Jak nie zwariować w szkole i uczyć skutecznie

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

ODN/JnZwSz

08.01.2018

polski

75 zł

8/20

 

I. TRYB I CZAS STRWANIA KURSU

Jednodniowy kurs / 5 godzin.

II. ADRESACI KURSU

Głównymi adresatami szkolenia są Rady Pedagogiczne, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele klas wczesnoszkolnych, wychowawcy.

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS

Spełnienie formalnych wymogów rekrutacyjnych, brak dodatkowych wymagań.

IV. CEL EDUKACYJNY KURSU

Celem kursu jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie wykorzystywania niestandardowych sposobów nauczania.

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po tej formie szkoleniu uczestnicy potrafią rozpoznać:

  • objawy przewlekłego stresu rozpoznać u siebie i innych osób,
  • złagodzić skutki stresu i innych negatywnych zjawisk dla psychiki i całego organizmu,
  • będą umieli osiągnąć pozytywny stan relaksu i odprężenia,
  • zjawiska podnoszące pozytywne relacje z otoczeniem i komfort pracy, oraz utrwalać wymagane pozytywne zachowania, niwelować, oraz zapobiegać długotrwałym skutkom stresu w sposób trwały.

VI. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

Brak podziału na przedmioty kształcenia.

Treści programowe zajęć:

  • Definicja i objawy stresu.
  • Rodzaje stresu i ich wpływ na osobowość nauczyciela i jego jakość pracy.
  • Najczęstsze czynniki będące przyczynami stresu w pracy w szkole.
  • Nadmiar stresu i towarzyszące jemu reakcje somatyczne i psychiczne.
  • Konsekwencje stresu jako zjawiska dla życia prywatnego i zawodowego nauczycieli.
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem i techniki najczęściej stosowane (forma zajęć praktycznych).

VII. FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wykład, ćwiczenia z elementami warsztatu.

VIII. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywne uczestnictwo w części warsztatowej.

IX. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

X. PROWADZĄCY

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu dysponuje kadrą dydaktyczną w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi. 

XI. Kontakt

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji