Rekrutacja on-line

Bezpieczne przedszkole

NAZWA KURSU:

 

Bezpieczne przedszkole

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

 odnnnnnn

ODN/BePrz

15.04.2018

polski

65 zł

10/20

 

I. TRYB I CZAS STRWANIA KURSU

Jednodniowy kurs weekendowy - 6 godzin.

II. ADRESACI KURSU

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele klas wczesnoszkolnych, wychowawcy.

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS

Spełnienie formalnych wymogów rekrutacyjnych, brak dodatkowych wymagań.

IV. CEL EDUKACYJNY KURSU

Celem kursu jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu.

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu kursu, Uczestnik:

 

 • jest świadomy korzyści wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu, oraz bezpieczeństwa szeroko pojętego dla harmonijnego rozwoju dziecka;
 • zna metody pedagogiki, oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • wie o metodach  bezpiecznej pracy z dziećmi, odwołujące się do praktyki;
 • potrafi korzystać z dostępnych źródeł w ramach własnej działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa.

 

VI. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

Brak podziału na przedmioty kształcenia.

Treści kształcenia:

 

 • Podstawy prawne działalności przedszkola – przegląd aktów prawnych wraz z komentarzem.
 • Odpowiedzialność kierownika placówki oraz wychowawcy przedszkolnego za bezpieczeństwo techniczne obiektów przedszkola oraz bezpieczeństwo wychowanków.
 • Obowiązki organu założycielskiego oraz kadry kierowniczej przedszkola w zakresie BHP, oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Postępowanie w przypadkach kryzysowych, skażenie obiektu lub środowiska, pandemie, ratownictwo medyczne.
 • Metodyka wpajania dzieciom bezpiecznych zachowań (ruch drogowy, bezpieczna zabawa, środki chemiczne, prąd elektryczny, zachowanie nad wodą, eliminacja agresji ) – stosownie do percepcji grup wiekowych.
 • Współpraca przedszkola z rodzicami wychowanków w celu wspólnego wpajania dzieciom zasad bezpiecznego zachowania.
 • Jak utrzymać dyscyplinę w grupie przedszkolnej.
 • Przeciwdziałanie agresji w przedszkolu.
 • Twórcze metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
 • Kreowanie wizerunku przedszkola.

 

VII. FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wykład z elementami pokazu, ćwiczenia z elementami warsztatu.

VIII. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywne uczestnictwo w części warsztatowej.

IX. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

X. PROWADZĄCY

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu dysponuje kadrą dydaktyczną w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi.

XI. KONTAKT

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji