Rekrutacja on-line

Autorytet dyrektora szkoły

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

ODN/ADSz

10.06.2017

polski

60 zł

10/25

 

I. TRYB I CZAS TRWANIA KURS

Jednodniowy kurs / 6 godzin.

II. ADRESACI KURSU

Szkolenie dedykowane dyrektorom szkół i przedszkoli, oraz nauczycielom chcącym nabyć umiejętności prowadzenia rozmów trudnych z pracownikami, właściwego delegowania zadań oraz budowania autorytetu.

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS

Spełnienie formalnych wymogów rekrutacyjnych, praca jako nauczyciel.

IV. CEL EDUKACYJNY KURSU

Celem kursu jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, oraz budowania autorytetu wśród innych pracowników szkoły.

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie: efektywnie budował wizerunek siebie jako przełożonego i autorytetu wśród pracowników znał techniki wpływu społecznego i sposoby ich stosowania w optymalizowaniu efektywności relacji z podwładnymi znał techniki asertywnej komunikacji i potrafił wypracować sposoby ich funkcjonowania zarówno w relacjach pionowych jak i poziomych, rozwijał umiejętności efektywnego doboru sposobu funkcjonowania w sytuacjach konfliktowych wewnątrz zespołu.

VI. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Rola i autorytet kierownika.

  • Kluczowe składowe relacji międzyludzkich.
  • Zasady aktywnego słuchania.
  • Efektywne działanie w sytuacji stresu.
  • Budowanie autorytetu u nastoletnich uczniów.

2. Wykorzystanie asertywnej komunikacji w budowaniu autorytetu szefa.

  • Pojęcie asertywności i zasady, oraz wzory zachowań asertywnych.
  • Komunikacja międzyludzka – jej blaski i cienie.
  • Autorytet – definicja i rodzaje autorytetu.

3. Wywieranie wpływu społecznego.

  • Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie trudnych rozmów.
  • Delegowanie zadań.
  • Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej.

VII. FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCHWykład, ćwiczenia z elementami warsztatu.

VIII. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywne uczestnictwo w części warsztatowej.

IX. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

100% frekwencji oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

X. PROWADZĄCY

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu dysponuje kadrą dydaktyczną w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi. 

XI. Kontakt

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji