Rekrutacja on-line

Zasady i tryb przyjmowania na studia

1) Uchwała nr 146/2017/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. Senatu Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu w sprawie określenia warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz form studiów w roku akademickim 2019/2020, z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla abiturientów, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

2) Uchwała nr 145/2017/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. Senatu Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu w sprawie określenia warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz form studiów w roku akademickim 2020/2021, z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla abiturientów, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

 3) Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz form studiów w roku akademickim 2021/2022, z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla abiturientów, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44 zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

4)  Uchwała nr 21/2020/2021 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz form studiów w roku akademickim 2022/2023, z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla abiturientów, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44 zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji