Rekrutacja on-line

O uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu to nowoczesna uczelnia, która powstała w 2004 roku. W wyniku dynamicznego rozwoju Uczelnia może poszczycić się dziesięcioma kierunkami studiów. Kształcimy kilka tysięcy studentów na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych. Zajęcia odbywają się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Popularność dzięki codziennej pracy dla studenta

PC090007

 

Uczelnia cieszy się wyjątkowa popularnością wśród młodzieży. Wysokie notowania Uczelni są rezultatem zatrudnienia wybitnych nauczycieli akademickich oraz specjalistów w zakresie zajęć praktycznych a także indywidualnego podejścia do studenta, wdrożenia programu stypendialnego oraz wielu zajęc dodatkowych. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu zyskała uznanie w gronie rzeczoznawców, otrzymując certyfikaty: „Najwyższa Jakość w Edukacji”, „Uczelnia walcząca z plagiatami”.

 

Kariera

IMG 9319

 

W Uczelni działa Biuro Karier, które dzięki współpracy z licznymi instytucjami zewnętrznymi z powodzeniem pomaga studentom w zdobyciu pierwszych doświadczeń zawodowych.

 

Uczelnia przyjazna sportowcom

Studenci WSPiA mogą doskonalić sprawność sportową w sekcjach działąjacych w ramach Uczelnianego AZS. Nasi Studenci uczestniczą w licznych imprezach sportowych organizowanych przez WSPiA oraz inne ośrodki w kraju i za granica. Z powodzeniem sięgają po najwyższe laury.

 

ewelina wojnarowska

 

 

Studia za granicą

W celu międzynarodowej wymiany studentów Uczelnia opracowała program współpracy między uczelniami ERASMUS+, który zapewnia studentom możliwość zdobywania wiedzy w wielu krajach uczestniczących w programie.

 

Biblioteka

Nowoczesna i zinformatyzowana biblioteka wraz z czytelnia zapewnią studentom bogata ofertę książek i czasopism, jak również materiały w formie elektronicznej. Student ma możliwość korzystania z Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz prawniczej bazy LEX SIGMA.

Maria 4

 

Program nauczania realizowany jest przy pomocy doskonałego wyposażenia

 

PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE ZNAJDUJĄCE SIĘ W UCZELNI PRZY UL. BUŁGARSKIEJ 55 I ŚWIERZAWSKIEJ 18 W POZNANIU:

• anatomii

• kosmetologii

• wizażu

• masażu leczniczego

• ratownictwa medycznego i medycznych czynności ratunkowych

• pielęgniarstwa

• kinezyterapii

• biofizyki, biologii i mikrobiologii

• biochemii

• fizjologii i patofizjologii

• fizykoterapii, terapii manualnej

• wysiłku fizycznego

• pierwszej pomocy

• hydroterapii i SPA

• terapii pedagogicznej i sensomotoryki

• komputerowe

 

Pracownie komputerowe

DSC02766

 

Nieograniczony i bezpłatny dostęp do Internetu. Internet bezprzewodowy na terenie całej uczelni.

 

Obiekty sportowe

DSC01918

Wielofunkcyjne sale sportowe, siłownia i sale do sportów walki, strzelnica sportowa, stadion lekkoatletyczny, pływalnia. Nowoczesny ośrodek rekreacyjny w Kwiejcach (PUSZCZA NOTECKA).

 

domsportowca

Wydawnictwo Naukowe

Wraz z rozpoczęciem działalności Uczelni zostało powołane do życia Wydawnictwo Naukowe. Stawia sobie ono za cel publikowanie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników naukowych WSPiA. Wydawnictwo Naukowe WSPiA we współpracy ze studentami publikuje także studencki kwartalnik – „Puls Uczelni”.

 

Nie tylko w Poznaniu

W 2006 r. Uczelnia uruchomiła Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu, który jest jedna z ważniejszych instytucji edukacyjnych w tym regionie. Obecnie w Wydziale Zamiejscowym kształci się wielu studentów na dwóch kierunkach: Pedagogika i Administracja. Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu prowadzi rekrutacje na wszystkie kierunki, jakie znajdują się w ofercie Uczelni.

 

wspia nt

 

W roku 2017 zostały nadane Wydziałowi Zamiejscowemu w Wągrowcu Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I z siedzibą w Poznaniu uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "Administracja”.

 

wagr logo

 

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2017 roku Wydział Zamiejscowy w Warszawie uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie.

waw logo

 

Radio internetowe WYSPA

W roku 2015 r. zostało uruchomione uczelniane radio internetowe, które będzie tworzone we współpracy ze studentami.

radio wyspa

UCZELNIA W SIECI

Pragnąc zapewnić studentom stały dostęp do najnowszych informacji z Uczelni, na stronie internetowej stworzono „strefę studenta”, w której można m.in. sprawdzić dostępność szukanych pozycji w bibliotece, przeczytać aktualne komunikaty Samorządu Studenckiego, a także przejrzeć oferty pracy lub praktyk studenckich publikowanych przez Biuro Karier WSPiA. W ramach „wirtualnego dziekanatu” publikowane są bieżace komunikaty dla studentów, takie jak aktualne informacje o stypendiach, plany zajęć, czy też wyniki egzaminów.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji