Rekrutacja on-line

Prawo

Kształcenie na kierunku Prawo – studia jednolite magisterskie trwa dziesięć semestrów (piec lat)i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (magisterskiej) i egzaminem dyplomowym. Absolwent otrzymuje przygotowanie i kwalifikacje niezbędne do pracy w organach sprawiedliwości, policji, instytucjach publicznych, w administracji rządowej i samorządowej, jak również w instytucjach Unii Europejskiej. Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach dyplomatycznych i konsularnych.

 

Realizowany program studiów przygotowuje studenta do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych (sadowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej, referendarskiej). Absolwent tego kierunku uzyskuje tytuł magistra w dziedzinie prawa. Wydział Nauk Prawnych i Społecznych organizuje kursy przygotowujące absolwentów do egzaminów na aplikacje!

 

Student kierunku Prawo ma możliwość dodatkowego pogłębienia wiedzy już podczas studiów i wyspecjalizowania się w zakresie prawa europejskiego, prawa procesowego oraz prawa gospodarczego, dzięki specjalnie przygotowanym modułom dotyczącym wyżej wymienionych dziedzin prawa.

 

Zajęcia prowadzą wybitni przedstawiciele nauki i praktycy. Zdobyta na zajęciach wiedzę teoretyczną studenci pogłębiają poprzez realizacje studenckich praktyk zawodowych miedzy innymi w organach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości, kancelariach adwokackich, radcowskich, komorniczych i notarialnych.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach wyższego szczebla w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Może ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu