Rekrutacja on-line

Fizjoterapia

Absolwent kierunku fizjoterapia posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania i kontrolowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu jest w pełni przygotowany do dalszego rozwoju naukowego, oraz po zdaniu egzaminu państwowego jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jak również prowadzenia własnego gabinetu fizjoterapeutycznego.

 

FIZJOTERAPIA OSÓB W WIEKU PODESZŁYM:

Student będzie dysponować poszerzoną wiedzą w obszarach: gerontologii, chorób wieku podeszłego, rehabilitacji geriatrycznej, aktywności fizycznej, pielęgniarstwa geriatrycznego, psychologii, sprzętu medycznego. Uzyska wiedzę na temat problemów, z którymi borykają się osoby w wieku podeszłym. Absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach i klinikach na oddziałach geriatrycznych, w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób starszych, domach pomocy społecznej, a także będą przygotowani na otwarcie własnej działalności rehabilitacyjnej.

 

FIZJOTERAPIA W SPORCIE Z ELEMENTAMI ODNOWY BIOLOGICZNEJ:

Student nabędzie wiedzę w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii w sporcie, tapingu w sporcie i wielu innych. Posiądzie wiedzę na temat najczęściej spotykanych kontuzji oraz ich kompleksowej rehabilitacji, ponadto zapozna się z szerokim wachlarzem metod stosowanych w odnowie biologicznej wśród sportowców. Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych pracowniach natomiast zajęcia kliniczne w wyspecjalizowanych placówkach klinicznych.

 

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów, od roku akademickiego 2017/2018 prowadzimy rekrutację na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia. Studia jednolite magisterskie, trwają 5-lat (10 semestrów) wraz z praktyką zawodową traktowaną jako integralny element programu studiów. Absolwent uzyskuje tytuł magistra bez prawa wykonywania zawodu. Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie w oddziałach szpitalnych, w placówkach służby zdrowia zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, ośrodkach sportowych, w poradniach rehabilitacyjnych, w jednostkach badawczych, prywatnych gabinetach zabiegowych lub w związku z działalnością naukową i dydaktyczną w ramach uczelni wyższych. Ukończenie kierunku Fizjoterapia otwiera rozległe możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą. Umożliwia kontynuowanie działalności naukowej i dydaktycznej. Stwarza możliwość podjęcia studiów III stopnia.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu