Rekrutacja on-line

Rekrutacja

REKRUTACJA TRWA!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

ul. Bułgarska 55

60-320 Poznań

e-mail: rekrutacja@wspia.pl

tel. 61 832 11 79

 

 

poniedziałek od 9.00 do 17.00

wtorek-piątek od 7.30 do 17.00

sobota od 8.00 do 16.00

niedziela od 9.00 do 15.00

 

Każdy kto ukończył szkołę średnią i posiada świadectwo dojrzałości może zostać studentem Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Liczba punktów zdobyta na maturze z danego przedmiotu nie jest brana pod uwagę podczas rekrutacji w WSPiA. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

DOKUMENTY MOŻESZ ZŁOŻYĆ NA 3 SPOSOBY ❗️❗️❗️

1. Wejdź na naszą stronę www.wspia.pl i zapisz się on-line, formularz znajdziesz na głównej stronie.

2. Wyślij dokumenty pocztą tradycyjną na adres: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu ul. Bułgarska 55 60-320 Poznań z dopiskiem "Rekrutacja"

3. Przyjdź do nas osobiście do Działu Rekrutacji przy ul. Bułgarskiej 55 

poniedziałek od 9.00 do 17.00

wtorek-piątek od 7.30 do 17.00

sobota od 8.00 do 16.00

niedziela od 9.00 do 15.00

 

 

Wymagane dokumenty:

 

STUDIA I STOPNIA / STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

 • świadectwo dojrzałości - oryginał (do wglądu) oraz kserokopia

 • dowód osobisty do wglądu (lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia)

 • wypełniona ankieta osobowa (formularz dostępny jest również na miejscu w Dziale Rekrutacji) pobierz

 • oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierz

 • płyta cd ze zdjęciem +1 zdjęcie tradycyjne, zgodne z wymogami jak przy wydawaniu dowodów osobistych

 • dwie koperty zaadresowane zwrotnie

 • biała papierowa teczka zamykana na gumkę

 • dokument potwierdzający dane osobowe w przypadku zmiany nazwiska

 

 • Umowa o naukę - prosimy o wydruk umowy w dwóch egzemplarzach pobierz

 (jeśli kandydat pojawi się osobiście w Dziale Rekrutacji, nie musi drukować umowy)

 

 • Opłata rekrutacyjna 85 zł (możliwa płatność on-line lub w Biurze Rekrutacji)

 

Uprzejmie informujemy o obowiązku wpłat za legitymację studencką w kwocie 22 zł w terminie do końca września 2020 r.

Wpłat można dokonywać w Kasie Uczelni lub na poniższy numer konta:

Santander Bank Polska S.A.

36 1090 1359 0000 0001 0273 9210

 

Kandydaci pragnący studiować na kierunkach:

 • Kosmetologia (I stopnia), Fizjoterapia, Ratownictwo Medyczne (studia I stopnia), Pielęgniarstwo powinni złożyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy - skierowania na badania dostępne w dziale Rekrutacji lub możliwość przesłania skanu na e-mail

 • Wychowanie Fizyczne, powinni złożyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza medycyny sportu

STUDIA II STOPNIA

Poza dokumentami które są wymagane na studia I stopnia kandydaci powinni złożyć:

 • dyplom (oryginał do wglądu) oraz kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • kandydaci przyjęci na studia II stopnia, którzy są absolwentami innych kierunków niż wybrane zobowiązani są do uzupełnienia różnic programowych

 • Załączniki do umowy (dot. Wydziału Nauk Prawnych i Społecznych - proszę wybrać odpowiedni kierunek) Prosimy o wydruk w dwóch egzemplarzach

STUDIA PODYPLOMOWE 

 

UMOWA O NAUKĘ - POWTARZANIE PRZEDMIOTU

SKIEROWANIE NA BADANIA KANDYDATA FIZJOTERAPIA

SKIEROWANIE NA BADANIA KANDYDATA PIELĘGNIARSTWO

SKIEROWANIE NA BADANIA KANDYDATA RATOWNICTWO MEDYCZNE 

SKIEROWANIE NA BADANIA KANDYDATA WYCHOWANIE FIZYCZNE 

SKIEROWANIE NA BADANIA KANDYDATA KOSMETOLOGIA

WARUNKI SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE WZP

 

Regulamin opłat za studia WSPiA rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021.

 

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji