Rekrutacja on-line

Stypendia i zniżki

Odbiór decyzji stypendialnych

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej jak również Międzywydziałowej Komisji Stypendialnej można odebrać w Biurze Karier, pokój 18. 

 

Szanowni Państwo,

Po rozpatrzeniu odwoławczych wniosków stypendialnych Międzywydziałowa Odwoławcza Komisja Stypendialna podjęła decyzje o przyznaniu środków na pomoc materialną dla studentów Uczelni.

DECYZJE MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ

Szczegółowych informacji udziela Biuro Karier pok. 18 (parter) tel.: 61-646-03-80 oraz mailowo: biurokarier@wspia.pl

 

Decyzją Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2018/2019 w semestrze letnim zostały zatwierdzone następujące progi i wysokości pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu:

 

STYPENDIUM SOCJALNE
Progi     KWOTA
0,00 – 400,00     700,00 zł
400,01 – 800,00     500,00 zł
800,01 – 1051,70     300,00 zł
       
STYPENDIUM REKTORSKIE
      KWOTA
Naukowe     600,00 zł
Sportowe     200zł -500zł
       
       
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
350,00 zł
       
       
ZAPOMOGI
500 zł - 2.000 zł

 

Wydziałowe Komisje Stypendialne, po rozpatrzeniu wniosków podjęły decyzje o przyznaniu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

 

Poniżej listy rozpatrzonych pozytywnie wniosków:

 

Stypendia dla niepełnosprawnych - WNPiS

Stypendia dla niepełnosprawnych - WZP

Stypendia dla niepełnosprawnych - NT

Stypendium Rektora - WNPiS

Stypendium Rektora - WZP

Stypendium Rektora - NT

Stypendium Rektora – Wągrowiec

Stypendium Rektora - Warszawa

Stypendium socjalne - WNPiS

Stypendium socjalne - WZP

Stypendium socjalne - NT

Stypendium socjalne - Wągrowiec

Zapomogi WNPiS

Zapomogi - Wągrowiec

 

---------------------------------------------

PLIKI DO POBRANIA:

WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORSKIE

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSEK O STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK-UBEZP.ZDROWOTNE

OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Oświadczenie o wysokosci dochodu osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Zaświadczenie z Urzedu Skarbowego - wzór

Oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa

REGULAMIN STYPENDIALNY 2018/2019

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji