Rekrutacja on-line

Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością

       CEL STUDIÓW

 

Słuchacze nabędą profesjonalną wiedzę użyteczną w pracy urzędniczej na wszystkich szczeblach. Będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami dotyczącymi zadań państwa i samorządów, idei służby publicznej oraz związanej z nią transparentności i etyki postępowania. Program zajęć obejmuje elementy zarządzania jakością oraz ich następstwa. Oprócz wiedzy prawnej i administracyjnej Słuchacze otrzymają podstawową wiedzą ekonomiczną i zarządczą umożliwiającą efektywne gospodarowanie środkami publicznymi oraz zarządzanie zasobami wykorzystywanymi w administracji publicznej. Dodatkowo słuchacze zdobędą umiejętności w zakresie metod kształtowania jakości w administracji, przekładających się na poprawne relacje administracja – lokalna społeczność.

ADRESACI

 

Studia są przeznaczone dla osób zatrudnionych w administracji publicznej, a także osób, które swoje perspektywy zawodowe wiążą z wykonywaniem pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej w kraju oraz Unii Europejskiej a także do osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

CZAS TRWANIA I LICZBA GODZIN

 

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i obejmują:

- 210 godzin dydaktycznych

 

Przedmioty: Etyka w administracji; Odpowiedzialność prawna urzędnika; Nadzór i kontrola w administracji; Postępowanie administracyjne; Postępowanie egzekucyjne w administracji; Prawo administracyjne; Prawo cywilne; Prawo finansowe; Zawieranie umów w administracji; Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej; Prawo pracy; Finansowanie organów działalności publicznej. Procedury kredytowe. Finanse Unii Europejskiej; Ustrój samorządu terytorialnego; Technika prawodawcza i legislacja w administracji; Psychologiczne aspekty zarządzania jakością. Techniki negocjacji i mediacji; System zarządzania jakością wg ISO 9001/2008 – wymagania, interpretacja, dokumentacja; Audyty jakości; Proces certyfikacji; Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

KOSZTY

 

- 85 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studium

- 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy

Ilość semestrów Ilość rat wysokość czesnego w złotówkach (1 rata)
2 10 255 zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji