Rekrutacja

Fizjoterapia

Kształcenie na kierunku Fizjoterapia – studia II stopnia trwa cztery semestry (dwa lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz egzaminem dyplomowym. Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia będą mogli samodzielnie pracować z osobami chorymi oraz niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych w profilaktyce i w celach leczniczych. Uzyskają wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badan z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, kierowania zespołem terapeutycznym, zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczna, szkolenia i ich organizacji zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

 

SPECJALNOŚCI:

 

Fizjoterapia osób w wieku podeszłym

Student będzie dysponować poszerzoną wiedzą w obszarach: gerontologii, chorób wieku podeszłego, rehabilitacji geriatrycznej, aktywności fizycznej, pielęgniarstwa geriatrycznego, psychologii, sprzętu medycznego. Pozna także problemy z którymi borykają się osoby w wieku podeszłym. Absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach i klinikach na oddziałach geriatrycznych, w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób starszych, domach pomocy społecznej, a także będą przygotowani na otwarcie własnej działalności rehabilitacyjnej.

DSC02339

 

FIZJOTERAPIA Z ELEMENTAMI ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Student nabędzie umiejętności w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii w sporcie, tapingu w sporcie i wielu innych. Posiądzie wiedzę na temat najczęściej spotykanych kontuzji oraz ich kompleksowej rehabilitacji, ponadto zapozna się z szerokim wachlarzem metod stosowanych w odnowie biologicznej wśród sportowców.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie w oddziałach szpitalnych, w placówkach służby zdrowia zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, ośrodkach sportowych, w poradniach rehabilitacyjnych, w jednostkach badawczych, gabinetach zabiegowych lub zająć się działalnością naukową i dydaktyczną w ramach uczelni wyższych.

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji