Administracja

Kształcenie na kierunku Administracja – studia II stopnia trwa cztery semestry (dwa lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz egzaminem dyplomowym. Są to studia dla absolwentów kierunku Administracja wszystkich specjalności oraz dla absolwentów innych kierunków z koniecznością wyrównania kierunkowego. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach III stopnia – doktoranckich.

 

SPECJALNOŚCI:

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W SYSTEMIE ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ

W ramach tej specjalności student pozna system służby cywilnej, kształtowanie wizerunku urzędnika, prawo unijne oraz zasady współpracy organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Studia kształcą wysoko wykwalifikowaną kadrę urzędniczą do realizacji zadań z zakresu administracji państwowej i samorządowej.

 

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

W ramach tej specjalności studenci zapoznają się z systemem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Student jest przygotowany do pracy w strukturach zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

ADMINISTRACJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

Kształcenie na tej specjalności przeznaczone jest dla osób pracujących w administracji wymiaru sprawiedliwości  bądź pretendujących do pracy w tej sferze.

 

AUDYT WEWNĘTRZNY

Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych pracą w charakterze specjalistów działów audytu wewnętrznego funkcjonujących w organach administracji publicznej, organach podatkowych, ZUS, w jednostkach budżetowych, uczelniach publicznych, Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej i innych jednostkach. Specjalność przygotowuje do ubiegania się o uprawnienia audytora wewnętrznego.

 

UBEZPIECZENIA W GOSPODARCE

Specjalność ta przeznaczona jest dla osób zainteresowanych pracą w sektorze ubezpieczeń. Umożliwia przygotowanie do wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego egzaminów na agenta ubezpieczeniowego, a po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia także uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego.

 

ZARZĄDZANIE KADRAMI W ADMINISTRACJI

Specjalność ta zainteresuje osoby pragnące wzbogacić swoje umiejętności o kompetencje w zakresie doboru zasobów ludzkich, które mogą być wykorzystane w działach kadr szeroko pojętej administracji.

 

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent będzie mógł ubiegać się o pracę w administracji rządowej i samorządowej, sądach, prokuraturze, kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych, komorniczych, strukturach zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, organach podatkowych, ZUS, jednostkach budżetowych, uczelniach publicznych, Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz firmach ubezpieczeniowych.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji