Wychowanie fizyczne

Studia I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów), w trakcie których student uzyskuje fachową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i nauk o kulturze fizycznej oraz kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm, a także środkami społecznymi na osobowość wychowanków. Absolwent, oprócz praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania programu wychowania fizycznego, uzyskuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i przygotowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Jest kreatywny i skłonny do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.

11155057 882593898466122 4082781517373589123 o

 

SPECJALNOŚCI:

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ

Student będzie dysponować poszerzona wiedzą i umiejętnościami z zakresu techniki i metodyki prowadzenia ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych. Absolwenci tej specjalności będą mogli prowadzić zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej m.in. w przedszkolach czy szkołach podstawowych.

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ

Student nabędzie wiedzę w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii w sporcie, tapingu w sporcie i wielu innych. Posiądzie wiedzę na temat najczęściej spotykanych kontuzji. Absolwenci tej specjalności będą mogli świadczyć usługi w zakresie odnowy biologicznej w gabinetach odnowy biologicznej, w instytucjach kultury fizycznej, w sanatoriach, hotelach, ośrodkach szkoleniowo-sportowych i ośrodkach SPA.

 

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności oraz specjalizacji znacznie poszerzają warsztat pracy nauczyciela wychowania fizycznego.

07

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent może podjąć prace jako nauczyciel wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych. W ramach dodatkowych specjalności może prowadzić zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej lub świadczyć usługi w zakresie odnowy biologicznej w gabinetach odnowy biologicznej, w instytucjach kultury fizycznej, w sanatoriach, hotelach, ośrodkach szkoleniowo-sportowych i ośrodkach SPA. Może również pełnić role instruktora w klubach i ośrodkach sportowych oraz rekreacyjnych, wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne posiada przygotowanie do zakładania, organizowania i prowadzenia Uczniowskich Klubów Sportowych, w których może pełnić funkcje instruktora, opiekuna, organizatora i działacza.

 18

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji