Ratownictwo medyczne

Studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne trwają 3 lata (6 semestrów), w trakcie których student zyskuje fachową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, umiejętności oceny pacjenta i rozpoznawania stanów nagłych oraz podejmowania niezbędnych interwencji medycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Absolwent kierunku jest również przygotowany do realizacji działań z zakresu dydaktyki ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego i organizacji systemu ochrony zdrowia. Znaczna część kształcenia prowadzona jest w formie zajęć praktycznych odbywających się w specjalistycznych, dobrze wyposażonych pracowniach oraz przy łóżku pacjenta, w placówkach klinicznych.

FOT 8737

 

Ratownik medyczny jest samodzielnym pracownikiem ochrony zdrowia wyspecjalizowanym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Jest często pierwszą osobą udzielającą profesjonalnej pomocy medycznej ofiarom wypadków i nagłych, ciężkich zachorowań. Do zadań ratownika medycznego należy m.in. zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia, podjęcie niezbędnych medycznych czynności ratunkowych oraz bezpieczny transport pacjenta do oddziałów ratunkowych lub wyspecjalizowanych jednostek leczniczych.

DSC01902

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, działających w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Centrach Zarządzania Kryzysowego, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i pozostałych służb mundurowych; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy; w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

 

Informacja dla studentów Ratownictwa Medycznego

 

Zgodnie z art. 10 oraz art. 10a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r., studenci, którzy zaczęli z dniem 1 października 2016 r. studia, są zobowiązani do podjęcia 6 - miesięcznej praktyki oraz objęci są Państwowym Egzaminem z Ratownictwa Medycznego.

 

Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która rozpoczęła po dniu 30 września 2016 r. studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co najmniej 2455 godzin kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz odbyła sześciomiesięczną praktykę w podmiotach określonych w art. 10a ust. 9, zwaną dalej „praktyką”, oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „PERM”.

 

Poniżej do pobrania: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji