Rekrutacja

Psychologia

Kształcenie na kierunku Psychologia – studia I stopnia trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz egzaminem dyplomowym. Program studiów psychologicznych w WSPiA im. Mieszka I ukierunkowany jest na rozwój umiejętności praktycznych, na stosowanie wiedzy psychologicznej w różnych obszarach życia indywidualnego, społecznego i publicznego.

DSC02272

 

SPECJALNOŚCI:

 

PSYCHOLOGIA ZDROWIA I REHABILITACJI

W ramach specjalności studenci zapoznają się z narzędziami diagnostycznymi, terapią grupową i indywidualną stosowaną w psychologii. Poznają zagadnienia dotyczące nieprawidłowości genetycznych, fizjologicznych i psychicznych.

 

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

W ramach specjalności student nabywa umiejętności rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji, tworzenia programów rozwoju zawodowego i osobistego pracowników oraz organizowania szkoleń rozwijających kompetencje społeczne. Tworzy kampanie promocyjne i reklamowe oraz kreuje wizerunek podmiotów gospodarczych i politycznych.

 

W ramach praktyki zawodowej studenci uczestniczą w dwóch obozach szkoleniowych (50 godzin).

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po ukończeniu studiów na tym kierunku absolwent będzie przygotowany do profesjonalnej działalności doradczej i pomocowej. Wiedza psychologiczna zawiera w sobie aspekty filozofii, etyki, socjologii i kultury. Obejmuje treści z zakresu: psychologii ogólnej, zasad badań psychologicznych, psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii emocji i motywacji. Absolwent będzie potrafił posługiwać się nimi w różnych obszarach pracy psychologa.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji