Pielęgniarstwo

Kształcenie odbywa się na studiach pierwszego stopnia trwających 3 lata (6 semestrów). W trakcie nauki studenci zdobywają gruntowną wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii człowieka oraz przekroju przedmiotów klinicznych. Umiejętności praktyczne nabywają w trakcie intensywnego szkolenia prowadzonego w specjalistycznych pracowniach oraz w trakcie zajęć klinicznych i praktyk zawodowych odbywających się w oddziałach szpitalnych. Po ukończeniu studiów licencjackich pielęgniarki posiadają szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Specjalizacje pielęgniarskie i kursy kwalifikacyjne pozwalają na zdobywanie dodatkowych umiejętności i kompetencji. Studia magisterskie i bogata oferta studiów podyplomowych umożliwiają pielęgniarkom rozpoczęcie działalności naukowo-dydaktycznej oraz podjęcie pracy związanej z organizacją systemu ochrony zdrowia.

 

Pielęgniarka jest pracownikiem ochrony zdrowia, którego zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej nad pacjentem oraz asystowanie lekarzowi w zabiegach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Przedstawiciele zawodu przyjmują także na stanowiska związane ze zdrowiem publicznym oraz zarządzaniem systemem ochrony zdrowia.

 

Uczelnia zapewnia dostosowanie procesu nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wymogów zgodnych ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej dotyczących kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, także w oparciu o specjalistyczne słownictwo w języku angielskim i niemieckim.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent będzie przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach opieki społecznej, a także ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji