Filologia

Kształcenie na kierunku Filologia – studia I stopnia trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz egzaminem dyplomowym. Kierunek obejmuje dwie specjalności: Filologia Angielska oraz Filologia Germańska. Absolwenci studiów filologicznych będą legitymowali się zbliżoną do rodzimej znajomością języka specjalności na poziomie co najmniej C1 (wg ESOKJ). Biegła znajomość języka będzie uzupełniona wiedzą o uczeniu się i nauczaniu języka obcego, a także znajomością literatury, historii i kultury kraju języka specjalności.

 

NOWOŚĆ!!!

FILOLOGIA ANGIELSKA/GERMAŃSKA Z MODUŁEM PRAWNO-BIZNESOWYM

Absolwent zyskuje wiedzę i kompetencje przydatne w środowisku biznesowym, gdzie komunikacja w języku obcym odgrywa dużą rolę. Jest zaznajomiony z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa i z wiedzą z podstawowych dyscyplin prawa. Studenci realizują moduł przedmiotów prawnych oraz rozwijają w sposób szczególnie intensywny kompetencje komunikacyjne w zakresie języka biznesowego (zarówno z języka podstawowego, jak i dodatkowego). Umiejętności praktyczne doskonalą podczas praktyk odbywanych w kancelariach prawniczych, firmach lub instytucjach o zasięgu międzynarodowym.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Zdobyta wiedza i interdyscyplinarne umiejętności pozwolą absolwentom studiów na podjęcie pracy w szeroko pojętym sektorze prawno-biznesowym na stanowiskach, które wymagają komunikacji w języku specjalistycznym, w tym kompetencji interkulturowych oraz podstawowej wiedzy.

 

FILOLOGIA ANGIELSKA/GERMAŃSKA Z KWALIFIKACJAMI NAUCZYCIELSKIMI

Absolwent jest merytorycznie i praktycznie przygotowany do prowadzenia zajęć z języka specjalności jako lektor lub nauczyciel. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r. może realizować działania opiekuńcze i wychowawcze oraz posiada uprawnienia do nauczania języka obcego w przedszkolu i szkole podstawowej. Studenci realizują moduł przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych oraz dydaktycznych. Specyfikę zawodu nauczyciela poznają podczas praktyk odbywanych w przedszkolach i szkołach pod opieką swoich nauczycieli prowadzących oraz pod nadzorem doświadczonych metodyków i dydaktyków z ramienia WSPiA.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po trzyletnich studiach I stopnia absolwenci będą przygotowani do pracy w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolu i w szkole podstawowej, a także lektora języka obcego w niepublicznych szkołach językowych.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji