Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) i egzaminem dyplomowym. Kierunek ten przygotowuje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i przeznaczony jest dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z pracą w strukturach i instytucjach mających wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo.

DSC02589

 

SPECJALNOŚCI:

 

SŁUŻBY OCHRONY PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Student zapozna się z aspektami negocjacji i mediacji w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym ze zjawiskami współczesnego terroryzmu.

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Podczas studiów student zapozna się z rodzajami zagrożeń i sposobami ich identyfikowania. Pozna funkcjonowanie i organizację centrum zarządzania kryzysowego oraz system ochrony i ratownictwa ludności.

 

SPECJALNOŚĆ POLICYJNA

Absolwent będzie przygotowany do policyjnego egzaminu sprawności fizycznej. Ponadto celem studiów jest pomoc w przygotowaniu psychologicznym, która może ułatwić przejście przez trudne procedury rekrutacyjne studentom aplikującym do pracy w Policji.

 

BEZPIECZEŃSTWO I OBSŁUGA PASAŻERÓW W TRANSPORCIE LOTNICZYM – NOWOŚĆ

Specjalność umożliwia uzyskanie praktycznych umiejętności i poznanie nowoczesnych metod związanych z bezpieczeństwem i obsługą pasażerów w transporcie lotniczym.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne będzie mógł ubiegać się o pracę między innymi w administracji rządowej i samorządowej, sądach, prokuraturze, policji, w służbach obsługi pasażerów w transporcie lotniczym, jak i firmach ubezpieczeniowych.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji