Rekrutacja on-line

Pomoc rekonwersyjna dla żołnierzy

Kto może ubiegać się o pomoc rekonwersyjną?

 

-  żołnierz po zakończeniu służby, w okresie 2 lat od daty jej zakończenia

-  żołnierz w trakcie służby, planujący jej zakończenie w ciągu 2 lat

- małżonkowie i dzieci żołnierzy którzy zginęli w trakcie wykonywania obowiązków służbowych lub żołnierzy którzy zakończyli służbę wojskową z przyczyn zdrowotnych w związku z wypadkiem lub chorobą związaną z wykonywaniem służby

 

Co zrobić aby uzyskać pomoc rekonwersyjną?

 

KROK 1. wybierz kierunek który chcesz studiować w WSPiA i pobierz z Działu Rekrutacji zaświadczenie o uprawnieniu uczelni do prowadzenia studiów.

Wzór „zaświadczenia” znajdziesz tutaj:  ZAŚWIADCZENIE

 

Zaświadczenie to dołączysz do wniosku o pomoc rekonwersyjną. Aby dowiedzieć się więcej o uczelni i jej ofercie dydaktycznej znaleźć wykaz niezbędnych dokumentów, które składają kandydaci na studia oraz kontakt przejdź do zakładki KANDYDACI

 

Opłaty za studia znajdziesz w zakładce OPŁATY

 

KROK 2. złóż wniosek adresowany do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego  - żołnierze którzy zakończyli służbę oraz uprawnieni członkowie rodzin żołnierzy powinni złożyć wniosek w Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym odpowiednim do miejsca zamieszkania - żołnierze którzy pełnią służbę powinni złożyć wniosek za pośrednictwem dowódcy jednostki

 

Wniosek powinien być zaadresowany do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego właściwego dla miejsca zamieszkania ubiegającego się o pomoc rekonwersyjną. Dla osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne mieści się pod adresem: 85-915 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 20a, Tel.: (52) 378-51-21Fax: (52) 378-51-11

Pozostałe Wojskowe Biura Emerytalne uprawnione do udzielania pomocy rekonwersyjnej są w: Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

 

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy - http://www.wszwbydgoszcz.wp.mil.pl/pl/444.html oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy  -

http://bydgoszcz.wku.wp.mil.pl/pl/919.html

 

KROK 3. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o pomocy rekonwersyjnej złóż komplet dokumentów wymaganych w Dziale Rekrutacji WSPiA wraz z oryginałem decyzji wydanej przez Wojskowe Biuro Emerytalne

 

KROK 4. Rozpocznij studia i zdobywaj klucze do sukcesu!

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji