Rekrutacja on-line

FAQ

Czy potrzebuję certyfikat TOEFL lub inny certyfikat językowy?

Dla potrzeb WSPiA nie jest potrzebny. Proszę upewnić się na stronie uczelni przyjmującej czy jest/są one wymagane.

 

Czy mogę wyjechać w ramach programu Erasmus+ kilka razy?

Tak. Studenci, którzy po raz pierwszy wyjeżdżają w ramach programu Erasmus+, a wcześniej nie wyjeżdżały w ramach LLP-Erasmus mają tzw. kapitał mobilności. Wynosi on 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) i dotyczy wyjazdów na studia oraz praktykę (okresy te sumują się i nie mogą przekroczyć 12 miesięcy). Maksymalnie można skorzystać z 36 m-cy mobilności (12 m-cy x 3 poziomy studiów). Studenci, którzy byli stypendystami programu LLP-Erasmus mają obniżany kapitał mobilności o miesiące spędzone na wymianie na danym poziomie.

 

Co oznacza Umowa o współpracy, NIE jest umową?

Studenci wyjeżdżający w ramach tej umowy nie otrzymają dofinansowania z funduszy programów Erasmus+ nawet jeśli uczelnia je otrzyma. Żeby student mógł skorzystać ze środków Erasmus+ WSPiA musi mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+ z uczelnią przyjmującą. Uczelnie zagraniczne mają różne strategie internacjonalizacji i nie zawsze chcą podpisywać nowe umowy z nowymi uczelniami partnerskimi.

  

Kiedy będę widział/a że wyjeżdżam?

Po otrzymaniu listu akceptującego, tak zwanego "Acceptance letter" od uczelni przyjmującej.

 

Jestem na ostatnim roku studiów licencjackich, i chcę wyjechać na pierwszym roku studiów magisterskich. Czy jest to możliwe?

Można składać wnioski do rekrutacji. W tym konkretnym przypadku musicie dodatkowo złożyć Oświadczenie o uzupełnieniu egzaminu dyplomowego na co najmniej dwa tyg. przed wyjazdem.

 

Czy mogę przedłużyć wyjazd?

Tak, ale spełniając określone warunki. Na przedłużenie pobytu musi wyrazić zgodę uczelnia przyjmująca, Koordynator Erasmus+ na WSPiA i dziekan odpowiedni dla danego kierunku studiów na WSPiA.

 

Czy mogę skrócić wyjazd z dwóch na jeden semestr?

Tak, ale w tym przypadku należy jak najwcześniej poinformować wszystkie zainteresowane strony (uczelnia przyjmująca, Koordynator Erasmus+ na WSPiA i dziekan odpowiedni dla danego kierunku studiów na WSPiA).

 

Mam warunkowe zaliczenie, czy mogę wyjechać?

Nie.

 

Jestem na urlopie dziekańskim, czy mogę wyjechać?

Nie.

 

 

Zachęcam Państwa do wyrażania opinii i komentarzy mailowo na temat strony internetowej, procesu rekrutacji oraz czegokolwiek co przyjdzie Państwu do głowy :)

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji