Rekrutacja on-line

FAQ

Czy potrzebuję certyfikat TOEFL lub inny certyfikat językowy?

Dla potrzeb WSPiA nie jest potrzebny. Proszę upewnić się na stronie uczelni przyjmującej czy jest/są one wymagane.

 

Czy mogę wyjechać w ramach programu Erasmus+ kilka razy?

Tak. Studenci, którzy po raz pierwszy wyjeżdżają w ramach programu Erasmus+, a wcześniej nie wyjeżdżały w ramach LLP-Erasmus mają tzw. kapitał mobilności. Wynosi on 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) i dotyczy wyjazdów na studia oraz praktykę (okresy te sumują się i nie mogą przekroczyć 12 miesięcy). Maksymalnie można skorzystać z 36 m-cy mobilności (12 m-cy x 3 poziomy studiów). Studenci, którzy byli stypendystami programu LLP-Erasmus mają obniżany kapitał mobilności o miesiące spędzone na wymianie na danym poziomie.

 

Co oznacza Umowa o współpracy, NIE jest umową?

Studenci wyjeżdżający w ramach tej umowy nie otrzymają dofinansowania z funduszy programów Erasmus+ nawet jeśli uczelnia je otrzyma. Żeby student mógł skorzystać ze środków Erasmus+ WSPiA musi mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+ z uczelnią przyjmującą. Uczelnie zagraniczne mają różne strategie internacjonalizacji i nie zawsze chcą podpisywać nowe umowy z nowymi uczelniami partnerskimi.

  

Kiedy będę widział/a że wyjeżdżam?

Po otrzymaniu listu akceptującego, tak zwanego "Acceptance letter" od uczelni przyjmującej.

 

Jestem na ostatnim roku studiów licencjackich, i chcę wyjechać na pierwszym roku studiów magisterskich. Czy jest to możliwe?

Można składać wnioski do rekrutacji. W tym konkretnym przypadku musicie dodatkowo złożyć Oświadczenie o uzupełnieniu egzaminu dyplomowego na co najmniej dwa tyg. przed wyjazdem.

 

Czy mogę przedłużyć wyjazd?

Tak, ale spełniając określone warunki. Na przedłużenie pobytu musi wyrazić zgodę uczelnia przyjmująca, Koordynator Erasmus+ na WSPiA i dziekan odpowiedni dla danego kierunku studiów na WSPiA.

 

Czy mogę skrócić wyjazd z dwóch na jeden semestr?

Tak, ale w tym przypadku należy jak najwcześniej poinformować wszystkie zainteresowane strony (uczelnia przyjmująca, Koordynator Erasmus+ na WSPiA i dziekan odpowiedni dla danego kierunku studiów na WSPiA).

 

Mam warunkowe zaliczenie, czy mogę wyjechać?

Nie.

 

Jestem na urlopie dziekańskim, czy mogę wyjechać?

Nie.

 

 

Zachęcam Państwa do wyrażania opinii i komentarzy mailowo na temat strony internetowej, procesu rekrutacji oraz czegokolwiek co przyjdzie Państwu do głowy :)

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji