Rekrutacja on-line

Dla studentów

 

Uczelnia proponuje swoim studentom dwa typy Istnieje także możliwość wyjazdu na studia lub praktyki finansowane ze środków programu POWER (dla studentów niepełnosprawnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej).

 

WSPiA umożliwia swoim studentom dwa typy wyjazdów w ramach Programu Erasmus+:

 

1. Wyjazd na studia

 

Studenci, którzy chcą wyjechać na studia mogą wybrać uczelnię zagraniczną Uczelnie Partnerskie zgodnie z swoim kierunkiem studiów na WSPiA.

Okres trwania mobilności nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Osoby studiujące takie kierunki jak: fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne nie mogą wyjechać dłużej niż na okres 6 miesięcy (I semestr).

Studenci wszystkich kierunków nie mogą wyjechać w okresie ostatniego semestru studiów.

Studenci mający wpis warunkowy nie kwalifikują się do wyjazdu na studia.

Pobyt na studiach w uczelni zagranicznej w ramach Programu Erasmus+ wlicza się do czasu studiów na WSPiA.

 

2. Wyjazd na praktykę

 

Studenci mają możliwość realizacji praktyk jak obowiązkowych tak i nieobowiązkowych w instytucjach bądź przedsiębiorstwach poza granicami Polski.

Studenci decydujący się na wyjazd w celu realizacji praktyk muszą pamiętać, że dana praktyka powinna być zgodna z charakterem kierunku studiów.

Okres trwania mobilności nie może być krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Studenci wszystkich kierunków nie mogą wyjechać w okresie ostatniego semestru studiów.

Studenci mający więcej niż jeden wpis warunkowy nie kwalifikują się do wyjazdu na studia.

 

 

 

 

Studenci niepełnosprawni bądź znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mają również możliwość realizowania powyższych rodzajów mobilności, finansowanych ze środków programu PO WER.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji