Rekrutacja on-line

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych

Wyjazdy na szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe trwające od 2 do 5 dni roboczych.

 

KORZYŚCI Z WYJAZDU

 • Wymiana doświadczeń z kadrą odwiedzanych uczelni
 • Doskonalenie zawodowe  
 • Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych
 • Wymiana innowacyjnych rozwiązań
 • Doskonalenie umiejętności językowych 
 • Poznanie mechanizmów funkcjonowania innych uczelni, jednostek
 • Korzystanie z zasobów bibliotecznych 
 • Zwiększenie motywacji do pracy

 

REKRUTACJA

Rekrutacja trwa do momentu wykorzystania funduszy.

Kryteria wyboru pracowników

 • Zatrudnienie na Umowę o pracę lub na Umowę zlecenie
 • Odpowiednie rozplanowanie obowiązków
 • Uzyskanie zgody przełożonego na wyjazd w planowanym terminie
 • Pracownicy preferowani podczas rekrutacji:
  • z mniejszą liczbą wyjazdów za granicę w przeszłości
  • planujący krótszy wyjazd

Wniosek rekrutacyjny (do pobrania) należy złożyć do Biura kontaktów z zagranicą:

 

 • Indywidualny program szkolenia
 • Korzyści dla WSPiA po powrocie z wyjazdu

Ocena wniosków

 • Szkolenie prowadzone zagranicą jest ściśle związane z pracą, jaką pracownik wykonuje na WSPiA i uczestnictwo w nim pomoże podnieść kwalifikacje 
 • Pracownik szczegółowo wypełnił Indywidualny program szkolenia
 • Pracownik ma w zakresie swych obowiązków zagadnienia związane z programem Erasmus+ - przyjeżdżających lub wyjeżdżających uczestników mobilności
 • Pracownik miał przyznane stypendium w roku poprzednim, ale zrezygnował z wyjazdu - negatywna ocena 

WYJAZD

Warunki wyjazdu

 

 • Złożyć Porozumienie o programie szkolenia do Koordynatora programu Erasmus+ - podpisane przez wszystkie trzy strony
 • Podpisać Umowę dotycząca wyjazdu u Koordynatora programu Erasmus+

Po powrocie

 • Do max. 2 tygodni po powrocie:

          – złożyć Potwierdzenie okresu pobytu Koordynatorowi programu Erasmus+ na WSPiA

          – opisać swoje wrażenia z pobytu za granicą wraz z korzyściami jakie płyną dla WSPiA

          – wypełnić ankietę znajdującą się w bazie danych programu Erasmus+

 

Dofinansowanie

Stawki wsparcia indywidualnego

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium/EUR

Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3 – Hiszpania, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja           

100

Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia            

80

 

Ryczałt na podróż

Odległość

Ryczałt EUR

od 100 do 499 km

180

od 500 do 1 999 km

275

od 2 000 do 2 999 km

360

od 3 000 do 3 999 km

530

od 4 000 do 7 999 km

820

8 000 km lub więcej

1100

 

Dokąd?

1, Do instytucji szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadającą Kartę Erasmusa

Tutaj znajduje się lista szkoleń organizowanych przez uczelnie europejskie

2, Do publicznej lub prywatnej organizacji z kraju programu prowadzącą działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia lub szkolenia 

3, Do uczelni partnerskich:

 

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Umowa o współpracy
 • Nieokreślona liczba osób
 • Nieokreślone kierunki

AKCENT College

 • Kształcenie nauczycielskie w zakresie danego przedmiotu
 • 5 dni szkolenia (1 osoba)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne

 • Kosmetologia
 • 5 dni szkolenia (1 osoba)

Universidad de Oviedo

 • Przyswajanie języka
 • 5 dni szkolenia (1 osoba)

Universidade da Coruña

 • Literatura i lingwistyka
 • 5 dni szkolenia (1 osoba)

Universität Potsdam

 • Literatura i lingwistyka
 • Kształcenie nauczycielskie w zakresie danego przedmiotu
 • 5 dni szkolenia (1 osoba)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • Języky Obcy (Angielski, Niemiecki)
 • Sporty

          – 5 dni szkolenia (2 osoby)

 • Psychologia, Pedagogika, Edukacja

          – 5 dni szkolenia (1 osoba)

 

Kontakt

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji