Rekrutacja on-line

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

Wyjazdy do uczelni partnerskich trwające od 2 do 5 dni roboczych.

 

Korzyści z wyjazdu

 

 • Wymiana doświadczeń z kadrą odwiedzanych uczelni
 • Nowe metody kształcenia 
 • Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych - perspektywa wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych, naukowych, publikacji, konferencji, itp.
 • Wymiana innowacyjnych rozwiązań
 • Doskonalenie umiejętności językowych 
 • Poznanie mechanizmów funkcjonowania innych uczelni, wydziałów
 • Pozyskiwanie autorów do uczelnianych czasopism
 • Korzystanie z zasobów bibliotecznych 
 • Porównywanie jakości kształcenia, sylabusów
 • Zwiększenie motywacji do pracy

 

 

REKRUTACJA

Rekrutacja trwa do momentu wykorzystania funduszy.

Kryteria wyboru nauczycieli

 • Zatrudnienie na Umowę o pracę
 • Odpowiednie rozplanowanie obowiązków
 • Uzyskanie zgody przełożonego na wyjazd w planowanym terminie
 • Pracownicy preferowani podczas rekrutacji:
  • z mniejszą liczbą wyjazdów za granicę w przeszłości
  • planujący krótszy wyjazd
  • prowadzący zajęcia w j. angielskim na WSPiA

Wniosek rekrutacyjny (do pobrania) należy złożyć do Biura kontaktów z zagranicą oraz indywidualny program nauczania 

 

Ocena wniosków

 • Nauczyciel w całości poprowadzi przedmiot o wymiarze nie mniejszym niż 8g
 • Nauczyciel szczegółowo wypełnił Porozumienie o programie nauczania
 • Nauczyciel miał przyznane stypendium w roku poprzednim, ale zrezygnował z wyjazdu - ocena negatywna

WYJAZD

Warunki wyjazdu

 • Zgłosić nieobecność w dziale planowania oraz właściwemu Dziekanowi

             – w przypadku wyjazdu Dziekana zgłosić nieobecność rektorowi

 • Złożyć podpisane Porozumienie o programie nauczania,
 • Podpisać Umowę dotycząca wyjazdu w Biurze kontaktów z zagranicą

 

Po powrocie

 • Do max. 2 tygodni po powrocie:

             – złożyć Potwierdzenie okresu pobytu do koordynatora programu Erasmus+ na WSPiA

             – opisać swoje wrażenia z pobytu za granicą wraz z korzyściami jakie płyną dla WSPiA

             – wypełnić ankietę znajdującą się w bazie danych programu Erasmus+

 

Dofinansowanie

Stawki wsparcia indywidualnego

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium/EUR

Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3 – Hiszpania, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja           

100

Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia            

80

 

Ryczałt na podróż

Odległość

Ryczałt EUR

od 100 do 499 km

180

od 500 do 1 999 km

275

od 2 000 do 2 999 km

360

od 3 000 do 3 999 km

530

od 4 000 do 7 999 km

820

8 000 km lub więcej

1100

 

Dokąd?

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Umowa o współpracy
 • Nieokreślona liczba osób
 • Nieokreślone kierunki

AKCENT College

 • Kształcenie nauczycielskie w zakresie danego przedmiotu
 • 5 dni nauczania (2 osoby)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne

 • Kosmetologia
 • 5 dni nauczania (2 osoby)

Universidad de Oviedo

 • Przyswajanie języka
 • 5 dni nauczania (1 osoba)

Universidade da Coruña

 • Literatura i lingwistyka
 • 5 dni nauczania (2 osoby)

Universität Potsdam

 • Literatura i lingwistyka
 • Kształcenie nauczycielskie w zakresie danego przedmiotu
 • 5 dni nauczania (2 osoby)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • Języki Obce (Angielski, Niemiecki)
 • Sporty

               –5 dni nauczania (2 osoby) 

 • Psychologia, Pedagogika, Edukacja

               –5 dni nauczania (2 osoby)

 • Prawo

               –5 dni nauczania (2 osoby)

 

Kontakt

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji