Rekrutacja on-line

Dla pracowników i nauczycieli akademickich

O programie

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który obejmuje obszar edukacji, sportu, szkoleń i aktywności zawodowej. Bazuje on na wieloletniej tradycji takich programów jak m.in.: „Uczenie się przez całe życie” (z włączeniem programów sektorowych, takich jak Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa i Edulink.

 

Program wszedł w życie 1 stycznia 2014 i jego działanie jest zaplanowane do 2020 roku.

 

 

WSPiA daje możliwość swoim studentom i pracownikom wyjazdów w ramach akcji:

Erasmus+ KA – 103 (mobilności z krajami programu) Wyjazdy do krajów uczestniczących w programie: (28 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Była Republika Jugosławii Macedonia)

Projekty mobilności dotyczące współpracy z krajami programu mogą obejmować:

 • mobilność studentów:
  • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

 

 • mobilność pracowników uczelni:
  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
  • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

 

 

Warunkiem koniecznym  udziału uczelni w programie Erasmus+ jest posiadanie KARTY ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Posiadanie takiego dokumentu ma istotną wagę, gdyż daje upoważnienie do wystąpienia o finansowanie mobilności i międzynarodowych projektów edukacyjnych.

 

erasmussss

 

Biuro kontaków z zagranicą

ul. Bułgarska 55, Poznań

Tel.: 0048 538 342 995

erasmus@wspia.pl

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji