Rekrutacja on-line

Deklaracja Polityki Erasmusa

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu to nowoczesna uczelnia, która powstała w 2004 roku. W wyniku dynamicznego rozwoju Uczelnia może poszczycić się trzynastoma kierunkami studiów. Kształcimy kilka tysięcy studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning). Uczelnia oferuje kształcenie nie tylko dla studentów polskich, ale i zagranicznych.

 

WSPiA cieszy się wyjątkowa popularnością wśród młodzieży. Wysokie notowania Uczelni są rezultatem zatrudnienia wybitnych nauczycieli akademickich oraz specjalistów w zakresie zajęć praktycznych a także indywidualnego podejścia do studenta, wdrożenia programu stypendialnego oraz wielu zajęć dodatkowych. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu otrzymała wiele wyróżnień za swoją działalność edukacyjną, np. certyfikaty: „Najwyższa Jakość w Edukacji”, „Uczelnia walcząca z plagiatami”.

 

W 2006 r. Uczelnia uruchomiła Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu, który jest jedna z ważniejszych instytucji edukacyjnych w tym regionie. Obecnie w Wydziale Zamiejscowym w Nowym Tomyślu kształci się studentów na kierunkach pedagogika i administracja oraz studiach podyplomowych.

 

W roku akademickim 2016/2017 zostały nadane Wydziałowi Zamiejscowemu w Wągrowcu Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I z siedzibą w Poznaniu uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja, natomiast Wydziałowi Zamiejscowemu w Warszawie uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku zarządzanie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

 

Od kilku lat, w związku z rosnącym zainteresowaniem uczelnią, nawiązywane są kontakty międzynarodowe z uczelniami w państwach członkowskich UE oraz z takimi krajami jak Ukraina, Rosja, Białoruś, Uzbekistan, a także Indiami czy Bangladeszem.

 

W ramach strategii umiędzynarodowienia WSPIA wyznaczone zostały następujące cele strategiczne:

 

  • zwiększenie mobilności pracowników i studentów poprzez organizację wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych, staży oraz praktyk
  • zwiększenie ilości kierunków prowadzonych w języku angielskim
  • podejmowanie działań mających na celu nawiązanie współpracy z kolejnymi uczelniami w krajach UE
  • zwiększenie mobilności studentów niepełnosprawnych
  • uczestnictwo w europejskich programach edukacyjnych
  • rozszerzenie możliwości odbywania praktyk w kolejnych państwach UE
  • pozyskiwanie zagranicznych ekspertów dydaktycznych
  • przestrzeganie polityki antydyskryminacyjnej oraz jej rozwój
  • rozszerzenie możliwości odbywania staży naukowych za granicą
  • promocja programu Erasmus+ poprzez organizowanie konferencji, seminariów, a także kursów przygotowawczych dla studentów i pracowników

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji