Rekrutacja on-line

Deklaracja Polityki Erasmusa

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu to nowoczesna uczelnia, która powstała w 2004 roku. W wyniku dynamicznego rozwoju Uczelnia może poszczycić się trzynastoma kierunkami studiów. Kształcimy kilka tysięcy studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning). Uczelnia oferuje kształcenie nie tylko dla studentów polskich, ale i zagranicznych.

 

WSPiA cieszy się wyjątkowa popularnością wśród młodzieży. Wysokie notowania Uczelni są rezultatem zatrudnienia wybitnych nauczycieli akademickich oraz specjalistów w zakresie zajęć praktycznych a także indywidualnego podejścia do studenta, wdrożenia programu stypendialnego oraz wielu zajęć dodatkowych. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu otrzymała wiele wyróżnień za swoją działalność edukacyjną, np. certyfikaty: „Najwyższa Jakość w Edukacji”, „Uczelnia walcząca z plagiatami”.

 

W 2006 r. Uczelnia uruchomiła Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu, który jest jedna z ważniejszych instytucji edukacyjnych w tym regionie. Obecnie w Wydziale Zamiejscowym w Nowym Tomyślu kształci się studentów na kierunkach pedagogika i administracja oraz studiach podyplomowych.

 

W roku akademickim 2016/2017 zostały nadane Wydziałowi Zamiejscowemu w Wągrowcu Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I z siedzibą w Poznaniu uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja, natomiast Wydziałowi Zamiejscowemu w Warszawie uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku zarządzanie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

 

Od kilku lat, w związku z rosnącym zainteresowaniem uczelnią, nawiązywane są kontakty międzynarodowe z uczelniami w państwach członkowskich UE oraz z takimi krajami jak Ukraina, Rosja, Białoruś, Uzbekistan, a także Indiami czy Bangladeszem.

 

W ramach strategii umiędzynarodowienia WSPIA wyznaczone zostały następujące cele strategiczne:

 

  • zwiększenie mobilności pracowników i studentów poprzez organizację wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych, staży oraz praktyk
  • zwiększenie ilości kierunków prowadzonych w języku angielskim
  • podejmowanie działań mających na celu nawiązanie współpracy z kolejnymi uczelniami w krajach UE
  • zwiększenie mobilności studentów niepełnosprawnych
  • uczestnictwo w europejskich programach edukacyjnych
  • rozszerzenie możliwości odbywania praktyk w kolejnych państwach UE
  • pozyskiwanie zagranicznych ekspertów dydaktycznych
  • przestrzeganie polityki antydyskryminacyjnej oraz jej rozwój
  • rozszerzenie możliwości odbywania staży naukowych za granicą
  • promocja programu Erasmus+ poprzez organizowanie konferencji, seminariów, a także kursów przygotowawczych dla studentów i pracowników

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni