Rekrutacja on-line

Erasmus+

O programie

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który obejmuje obszar edukacji, sportu, szkoleń i aktywności zawodowej. Bazuje on na wieloletniej tradycji takich programów jak m.in.: „Uczenie się przez całe życie” (z włączeniem programów sektorowych, takich jak Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa i Edulink.

 

Program wszedł w życie 1 stycznia 2014 i jego działanie jest zaplanowane do 2020 roku.

 

 

WSPiA daje możliwość swoim studentom i pracownikom wyjazdów w ramach akcji:

Erasmus+ KA – 103 (mobilności z krajami programu)

Wyjazdy do krajów uczestniczących w programie: (28 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Była Republika Jugosławii Macedonia)

Projekty mobilności dotyczące współpracy z krajami programu mogą obejmować:

 • mobilność studentów:
  • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

 

 • mobilność pracowników uczelni:
  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
  • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

 

 

Warunkiem koniecznym  udziału uczelni w programie Erasmus+ jest posiadanie KARTY ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Posiadanie takiego dokumentu ma istotną wagę, gdyż daje upoważnienie do wystąpienia o finansowanie mobilności i międzynarodowych projektów edukacyjnych.

 

erasmus pl

 

 

 

Biuro kontaków z zagranicą

ul. Bułgarska 55, Poznań

Tel.: 0048 538 342 995

erasmus@wspia.pl

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji