Rekrutacja

W 2018 roku rozpoczynamy ponowny nabór na kierunek Medycyna Estetyczna – dwuletnie studia podyplomowe dla lekarzy medycyny i lekarzy stomatologów.

Co zrobić by zostać studentem Medycyny Estetycznej?

Rekrutację na rok akademicki 2018/2019 rozpoczynamy w dniu 15.06.2018 i kończymy  w dniu 05.10.2018. Dysponujemy tylko 20 miejscami studenckimi, dlatego będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Prosimy o wypełnienie elektroniczne i wysłanie: Wstępnego kwestionariusza przyjęcia na studia (tu link do pobrania) na adres krzywach@poczta.fm  - kierownika studiów - dr n. med. Krzysztofa Wachala. Prosimy o sprawdzenie otrzymania potwierdzenia odbioru wiadomości. Po rejestracji prześlemy informację o dacie i czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Po przejściu procesu kwalifikacyjnego kandydaci mogą dopełnić wymogi formalne. 

Wymagania prawne.

Wszystkie osoby aplikujące na kierunek Medycyna Estetyczna powinny spełnić następujące kryteria:

 • posiadać dyplom ukończenia Uniwersytetu Medycznego lub Akademii Medycznej – Wydział Lekarski lub Stomatologiczny;
 • posiadać czynne prawo wykonywania zawodu lekarza (w przypadku prawa okresowo zawieszonego lub innych problemów prawnych konieczny jest bezpośredni kontakt z kierownikiem kierunku).
 • aktualne szczepienia WZW  t. B.
 • zapoznać się z wymaganiami Uczelni dotyczącymi bezpieczeństwa wykonywania zabiegów w ramach Kierunku Medycyna Estetyczna.
 • posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową dla lekarzy z opcją obejmującą wykonywanie zabiegów z zakresu medycyny estetycznej

Wymagane dokumenty (WSTĘPNY KWESTIONARIUSZ):

 • wypełnione podanie o przyjęcie na studia;
 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów Uniwersytetu Medycznego lub Akademii Medycznej (Wydział Lekarski lub Stomatologiczny), (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm, lub format cyfrowy (niezbędne do wystawienia certyfikatów i dyplomu)  
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • kserokopię prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu)
 • aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy lub braku przeciwwskazań do studiowania
 • podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych (po rejestracji umowa jest przesyłana na adres kandydata, po jej podpisaniu należy ją odesłać na adres Centrum Medycyny Estetycznej - Dziekanat , ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań)
 • kopia polisy lekarskiej

Egzamin końcowy: Egzamin ma miejsce po zakończonych dwóch latach nauki.

Zajęcia w szkole mają charakter modułowy, po każdym zakończonym module absolwenci otrzymują certyfikat uzyskania konkretnej umiejętności lekarskiej. Po zakończeniu całych studiów i zdanym egzaminie absolwenci uzyskują tytuł LEKARZA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ.

Istnieje możliwość opłaty i uczestnictwa jedynie w wybranym module dydaktycznym obejmującym uzyskanie konkretnej umiejętności medycznej z dziedziny medycyny estetycznej.

WARUNKI UKOŃCZENIA DWULETNICH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MEDYCYNA ESTETYCZNA:

 • zaliczenie wszystkich bloków tematycznych,
 • udział w poszczególnych modułach dydaktycznych i warsztatach, (które pozwalają na uzyskanie odpowiednich certyfikatów),
 • zdanie egzaminu końcowego

DYPLOM:

 • Świadectwo ukończenia dwuletnich studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi określonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Certyfikaty poświadczające kwalifikacje do wykonywania poszczególnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej
 • na podstawie Uchwały Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu - Uczelnia wystawia zaświadczenie potwierdzające przyznanie punktów edukacyjnych
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji