Rekrutacja on-line

Zrozumieć niewidzialne...

Zobaczyć i zrozumieć niewidzialne i niepojęte... Wzrok - jeden z najważniejszych zmysłów, który pozwala na samodzielność. Jego sprawność decyduje o poprawnej orientacji przestrzennej, swobodnym poruszaniu się, niezależności, a tym samym o pełnym uczestnictwie społecznym.
Jak w przeszłości wyglądał świat niewidomego i słabowidzącego ucznia i jak świat ten zmienił się w XXI stuleciu miały okazję przekonać się studentki II roku Pedagogiki (st. stacjonarne), które w ramach przedmiotu Metodyka pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w dniu 21 maja 2019r. odwiedziły wraz z wykładowcą Panią dr Julią Kisielewską Muzeum Tyflologiczne znajdujące się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. Nasze studentki obejrzały (i dotknęły) kilkuset pomocy dydaktycznych związanych z kulturą i edukacją osób niewidomych, wysłuchały wielu ciekawych faktów o specyfice kształcenia uczniów z niepełnosprawnością narządu wzroku, doświadczyły jak brzmią codzienne dźwięki otoczenia w specjalnie do tego przeznaczonym laboratorium tyfloakustycznym i Parku Orientacji Przestrzennej. 
Była to cenna i praktyczna lekcja, która dzięki uprzejmości i pasji opiekuna zbiorów tyflologicznych Pana mgr Marka Jakubowskigo stała się nie tylko lekcją historii i teraźniejszości pedagogiki specjalnej, ale przede wszystkim lekcją tolerancji i otwartości na innych.   
  • Powiększ
  • Powiększ
  • Powiększ
  • Powiększ
  • Powiększ
  • Powiększ
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji