Rekrutacja on-line

Ubezpieczenia - komunikat

PILNE – UBEZPIECZENIA – PILNE

KOMUNIKAT

 

Informuję, że na rok akademicki 2019/2020 została podpisana umowa pomiędzy Wyższą Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu a TUiR Allianz Polska SA, ul. Naramowicka 68B, 61-622 Poznań w zakresie zbiorowego ubezpieczenia studentów dot.:

- następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

- oraz odpowiedzialności cywilnej (OC)

 

Uwaga! Wymóg ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilno- zawodowej) obejmuje wszystkich studentów WSPiA im Mieszka I, którzy w programie nauczania mają obowiązek odbycia  praktyk zawodowych.

Szczegóły warunków oraz wysokość składek dla poszczególnych wydziałów – kierunków studiów wraz z komentarzem w zakresie formy płatności przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń oraz drogą elektroniczną  na stronie www.wspia.pl/studenci/biuro-karier-3

 

 

Jan J. Mądroszyk

Wicekanclerz

 

 

UBEZPIECZENIA STUDENTÓW W WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020

 

Okres odpowiedzialności od  01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Termin zapłaty do 25.11.2019 r.

 

1/. Ubezpieczenie  następstw nieszczęśliwych wypadków grupowe – wariant 1.

                         NNW        Wariant 1

STUDENCI

SKŁADKA

50,-zł

Suma ubezpieczenia

19.000,-zł

Świadczenia:

 

1. Trwały uszczerbek

19.000,-zł

2. Podwójny uszczerbek powyżej 90%

38.000,-zł

3. Śmierć

19.000,-zł

4. Przeszkolenie zawodowe inwalidów

 4.750,-zł

5. Transport medyczny

400,-zł

6. Koszty leczenia zakres rozszerzony

1.900,-zł

 

2/. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej  (grupowe, na praktyki zawodowe) – wariant 2 i 3.  Pamiętaj: konieczna jest indywidualna zgoda na „RODO”!

Wariant 2 i 3 ubezpieczenie

Wariant 2

Ratownictwo medyczne, Fizjoterapia I i II stopień, Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Psychologia

Wariant 3

Prawo, Administracja I i II stopień, Pedagogika I i II stopień, Filologie, Edukacja techniczno-informacyjna, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Wychowanie fizyczne

OC zawodowe

Suma ubezpieczenia

Składka

Suma ubezpieczenia

Składka

50.000,-zł

65,-zł

50.000,-zł

72,-zł

 

3/. Polisy indywidualne - napisz maila do agenta

Odpowiedzialność cywilna instruktora sportowego – trenera (wariant 5):

Suma ubezpieczenia – 50.000,-zł, składka podstawowa 80,-zł

(sporty zimowe +50%, sporty walki +70%  do składki podstawowej).

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (wariant 6):

Suma ubezpieczenia  -  100.000,-zł, składka – 60,-zł  

 

4/. Zapłać w formie przelewu bankowego, który musi zawierać następujące dane:

  • dane odbiorcy: Allianz Urszula Olejniczak
  • nr konta odbiorcy: 31 1140 2004 0000 3602 7642 6134
  • kwotę składki: suma składek za wybrane warianty
  • w tytule napisz:
    • swoje imię, nazwisko, pesel, telefon,
    • kierunek studiów w skrócie,
    • warianty ubezpieczenia.

 

5/. Przy OC zawodowym koniecznie prześlij  indywidualną zgodę na „RODO” na maila agenta, a otrzymasz indywidualny Certyfikat ubezpieczenia OC!!!

 

6/. Osobą upoważnioną do kontaktu ze studentami jest Pani Urszula Olejniczak przedstawiciel TUiR Allianz Polska SA, adres: Allianz Biuro, ul. Naramowicka 68B, 61-622 Poznań, mail: urszula.olejniczak@port.allianz.pl

 

7/. Więcej informacji znajdziesz na  www.wspia.pl/studenci/biuro-karier-3

 

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji