Ubezpieczenia

PILNE – UBEZPIECZENIA – PILNE

KOMUNIKAT

 

Informuję, że na rok akademicki 2016/2017 została podpisana umowa pomiędzy Wyższą Szkołą Pedagogiki Administracji im. Mieszka I a Towarzystwem Ubezpieczeń „ALLIANZ POLSKA” S.A – AGENCJA DUET s.c. Poznań, ul. Szydłowska 44 w zakresie zbiorowego ubezpieczenia studentów dot.:

 

- następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 

- oraz odpowiedzialności cywilnej (OC)

 

Uwaga! Wymóg ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej - zawodowej) oraz NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) obowiązuje wszystkich studentów WSPiA im. Mieszka, którzy w programie nauczania mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych.

 

Szczegóły warunków oraz wysokość składek dla poszczególnych wydziałów – kierunków studiów wraz z komentarzem w zakresie formy płatności przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń oraz drogą elektroniczną na stronie www.wspia.pl/studenci/biuro-karier-3.

 

Jan J. Mądroszyk

Wicekanclerz

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji