TOAW partnerem WSPiA

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu partnerem WSPiA.

 

 W dniu 24.01.2019 r. sformalizowaliśmy trwającą współpracę podpisując porozumienie z Wojskową Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu, reprezentowaną przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk. Przemysława BOJARCZUKA.

 

 Uczelnia oraz Komenda będą współdziałać na rzecz obronności państwa i wychowania Patriotycznego młodzieży, kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, pogłębiania wiedzy studentów z zakresu obronności państwa i Sił Zbrojnych RP. W ramach niniejszego porozumienia Uczelnia i Komenda umożliwią m.in.: żołnierzom, pracownikom cywilnym i ich rodzinom korzystanie z oferty kształcenia Uczelni, uczestnictwo w studiach podyplomowych i innych formach ustawicznego kształcenia, a także uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowych, wykładach otwartych i innych formach aktywności naukowej.

 

 Nasi studenci będą mogli między innymi: odbywać praktyki zawodowe, brać udział w wybranych zgodnionych zajęciach terenowych, zapoznać się z systemem funkcjonowania Terenowych Organów Administracji Wojskowej, a także współdziałania z administracją samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, zostaną zapoznani z zasadami służby przygotowawczej oraz służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

 

 Uczelnia będzie korzystać z opinii i sugestii interesariusza zewnętrznego, dostosowując treści kształcenia interesujące obie strony do aktualnego i przyszłego rynku pracy naszych absolwentów. Studenci będą mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami naszego nowego partnera.

 

wkunowytomysl.wp.mil.pl

 

podpisanie porozumienia WKU Nowy Tomyl 1

WKU 2

WKU 3

WKU 4

WKU 5

 

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji