Rekrutacja on-line

Spotkanie w Areszcie

W dniu 20.09.2019 r. odbyło się spotkanie z dyrekcją Aresztu Śledczego w Poznaniu - naszego partnera Służby Więziennej, z którym mamy podpisane porozumienie o współpracy. 

 

W ramach niniejszego porozumienia omówiono zasady wzajemnej promocji ze szczególnym uwzględnieniem kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jako ważnego dla funkcjonariuszy i pracowników służby podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Przedstawiono także możliwości dalszego podwyższania kwalifikacji w ramach oferty naszej uczelni na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych i innych formach ustawicznego kształcenia, a także uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowych, wykładach otwartych i innych formach aktywności naukowej.

 

Nasi studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach terenowych w obiektach poznańskiego Aresztu Śledczego, odbywać praktyki zawodowe przy zachowaniu wewnętrznych przepisów resortowych związanych ze specyfiką Służby Więziennej, zapoznać się z warunkami i kryteriami naboru do służby, brać udział w wybranych przedsięwzięciach organizowanych przy wsparciu Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, zapoznać się systemem administrowania podległymi strukturami.

 

Uczelnia będzie korzystać z sugestii interesariusza zewnętrznego, dostosowując treści programowe w celu uzyskania efektów uczenia się zgodnie z potrzebami rynku pracy w tym przypadku także Służby Więziennej.

 

Cieszymy się z tak dobrze zapowiadającej się współpracy.

 

POINFORMOWANO, ŻE FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU MOGĄ JESZCZE W OSTATNIM OKRESIE TEGOROCZNEJ REKRUTACJI SKORZYSTAĆ Z OFERTY UCZELNI OTRZYMUJĄC BARDZO ZNACZĄCĄ BONIFIKATĘ W OPŁATACH ZA PIERWSZY SEMESTR STUDIÓW.

 

https://www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-poznaniu

 

 

 

  • Powiększ
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji