Rekrutacja on-line

ŚP. PROF. ZW. DR HAB. KAZIMIERZ DENEK

Szanowni Państwo, 

Z głębokim żalem  i niewymownym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Prof. zw. dr. hab. Kazimierza Denka,

wieloletniego pracownika Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Odszedł od Nas wspaniały Człowiek, wybitny Naukowiec i Dydaktyk.

Pozostanie w Naszej pamięci jako Osoba pełna pasji, zapału, serdeczności,

oddana Studentom i sprawom Uczelni.

Łączymy się w bólu z Rodziną i Najbliższymi.

W imieniu społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji

im. Mieszka I w Poznaniu

 

Założyciel, Rektor

Społeczność Akademicka Uczelni 

 

prof denek

SYLWETKA ŚP. PROF. ZW. DR. HAB. KAZIMIERZA DENKA 

Śp. Prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek odbył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskując w 1957 r. tytuł magistra ekonomii.

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych nadano Śp. Kazimierzowi Denkowi w roku 1965. Od 1966 r. rozpoczął pracę w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1972 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego.

Tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego nauk humanistycznych uzyskał odpowiednio w 1980 r. i 1989 r.  W latach 1975 – 2003 kierował Zakładem Dydaktyki Ogólnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Wśród wielowątkowej działalności Śp. Prof. zw. dr. hab. Kazimierza Denka wymienić należy członkostwo w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, w tym przewodniczenie Zespołowi Dydaktyki Ogólnej.

Doktor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instytutu Regionalnej Administracji i Ekonomiki w Kirowogradzie (Ukraina).

Odznaczony m.in. Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Polonia Restituta. Honorowy członek PTTK.

Od 1994 r. inicjator, organizator i przewodniczący Komitetu Naukowego Tatrzańskich Sympozjów Naukowych Edukacja jutra.

Autor ponad tysiąca publikacji naukowych z zakresu filozofii wychowania, pedagogiki społecznej, socjologii edukacji, pedeutologii, pedagogiki czasu wolnego, kultury fizycznej.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu od 1 lutego 2007 r.  

Śp. Prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek aktywnie włączył się w działalność Naszej Uczelni, służąc cenną wiedzą i doświadczeniem. Współpraca ta zaowocowała licznymi publikacjami wydanymi przez Wydawnictwo Naukowe WSPiA, wzbogacając dorobek naszej Uczelni i promując ją  w środowisku akademickim.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji