Rekrutacja on-line

Seminarium Innowacyjnej Praktyki

„ważne jest, by w poczuciu sensu i etycznej odpowiedzialności wszyscy zainteresowani, wspólnie poszukiwali  nowatorskich i alternatywnych, wielofunkcyjnych rozwiązań, nadawali edukacyjnym spotkaniom z dziećmi, bardziej bliski, osobisty charakter, spójny z ich dążeniami i  potrzebami.”

Prof. Władysław Dykcik

 

W dniu 6 kwietnia 2019 odbyło się III Seminarium Innowacyjnej Praktyki w Naukach Społecznych.

Była to kolejna edycja cyklicznych spotkań organizowanych przez Wydział Nauk Prawnych i Społecznych WSPiA im. Mieszka I. Tym razem tematyka wystąpień mieściła się w obszarze:  „Terapia, wspomaganie, wsparcie – różne drogi, jeden cel”.

Otwarcia seminarium dokonała Pani Dziekan dr Anna Zbaraszewska, zapoznając słuchaczy z tematyką poprzednich spotkań, przedstawiła również wnioski wynikające z włączania wielu innowacyjnych  metod i zasad nowoczesnej edukacji w praktyczną działalność pedagogiczną. Moderatorem  tegorocznego seminarium była pani mgr Urszula Sokalska.

Spotkanie podzielono na dwie sekcje. Pierwszą poświęcono - Terapii pedagogicznej w usprawnianiu i rehabilitacji osób zależnych. Kompleksowa terapia pedagogiczna i rewalidacja (czyli wszechstronna rehabilitacja osób zależnych) oraz właściwa organizacja i wielowymiarowy plan terapii pedagogicznej mają na celu przede wszystkim stymulację ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka obciążonego deficytami i dysharmonią rozwojową.  

Pierwsza zabrała głos Pani Prodziekan dr Renata Komorowska- Iluk, zapoznając uczestników z nowatorską metodą terapii neurobiologicznej jako narzędzia w terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Student III roku kierunku Pedagogika – Pan Krystian Zając podzielił się fascynacją neuronami lustrzanymi w terapii osób zależnych. Pani dr Aleksandra Załustowicz, Wykładowca WSPiA przybliżyła nam bardzo ciekawe zagadnienie – Mowa w starciu z udarem - model asystencki w pracy terapeutycznej z osobami z afazją. Pan mgr Piotr Adamczak przedstawił Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, którą stosuje w terapii dzieci przedszkolnych. Na zakończenie pierwszej sekcji Studentka III roku kierunku Pedagogika – Pani Sylwia Wojciechowska zapoznała nas z – Testem odraczania gratyfikacji jako wczesną metodą diagnozowania dzieci z ADHD.

                Druga sekcja pt.: Wspomaganie i wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży,  ukazała nam  poszukiwanie nowatorskich i alternatywnych metod i wprowadzanie ich do praktyki wychowania. Metody te mają na celu min. inspirowanie, aktywizowanie  uczniów na rzecz wszechstronnego rozwoju ,wspierania aktywności i inicjatyw dzieci I młodzieży, umożliwiania im rozwijania zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, dbanie o rozwój twórczy, kształtowania postaw świadomego odbioru dóbr kultury narodowej,  regionalnej oraz kultury innych narodów, mniejszości narodowych, kształtowania postaw tolerancji wobec innych kultur a nade wszystko wspierania rodziny w realizacji funkcji wychowawczej wobec dziecka.

Pierwsza zabrała głos Pani dr Klaudia Mikołajczyk - Bronka - Wykładowca naszej Uczelni, przybliżając nam  Metodę BLW- w świadomym wspieraniu rozwój dziecka. Pani mgr Marta Klancka podjęła temat równorzędności w relacji z dzieckiem oraz tego, jak wpływa ona na kontekst opiekuńczo- wychowawczy. Następnie studentka I roku SUM kierunku Pedagogika - Pani Aneta Dąbrowska podzieliła się refleksją na temat Wychowania w duchu empatii jako formy wspierania relacji z dzieckiem. Studentka I roku Psychologii – Pani Izabela Magiera, zapoznała nas z metodami kształcenia u młodzieży umiejętności szybkiego czytania. Na koniec Absolwentka WSPiA kierunku Pedagogika – Pani Jagoda Żurawska - podzieliła się swoim doświadczeniem pracy wolontaryjnej w Kambodży w ramach organizacji międzynarodowej Asean International English School.

Podsumowała seminarium i jednocześnie zachęciła wykładowców, a przede wszystkim studentów naszej Uczelni Pani dr Renata Komorowska- Iluk , do brania czynnego udziału w kreatywnym i innowacyjnym tworzeniu, przekształcaniu i praktycznym wykorzystywaniu różnych metod terapeutycznych w działaniach pedagogiczno - psychologicznych.

Zapraszamy na kolejne seminarium w przyszłym roku akademickim.

 

Opracowała: mgr Urszula Sokalska

 

fot. Jarek Furmaga

 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji