Rekrutacja on-line

Reorganizacja w związku z odejściem śp. dr. Ireneusza Materniaka

Szanowni Studenci,
W związku z nagłą śmiercią Naszego wykładowcy śp. dr. Ireneusza Materniaka, w celu zapewnienia właściwego przebiegu procesu dydaktycznego na Wydziale uprzejmie proszę studentów wszystkich kierunków o zgłoszenie do właściwego Prodziekana Wydziału Nauk Prawnych i Społecznych na wskazane poniżej adresy mailowe wszelkich problemów odnośnie do ewentualnych zaległych zaliczeń zajęć, seminarium dyplomowego lub egzaminu dyplomowego.
Kierunki: Pedagogika studia I stopnia, Pedagogika studia II stopnia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie, Psychologia jednolite studia magisterskie, Filologia angielska studia I stopnia – Pani Prodziekan WNPiS mgr Róża Sawala: dziekan.wp@gmail.com
Kierunki: Administracja studia I stopnia, Administracja studia II stopnia, Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia, Prawo jednolite studia magisterskie – Pani Prodziekan WNPiS mgr Izabella Gruszczyńska: iza.gruszczynska@wspia.pl
W nagłówku maila w zależności o sprawy proszę podać: śp. dr I. Materniak – zaliczenie zajęć / seminarium / egzamin dyplomowy
Jeśli student nie uzyskał zaliczenia u śp. dr I. Materniaka, proszę wskazać w treści maila nazwę zajęć (np. Historia wychowania), I lub II podejście lub ewentualne potwierdzenie mailowe już wcześniej uzyskanej oceny celem uzupełnienia w wirtualnym dziekanacie.
W przypadku studiów magisterskich proszę o wskazanie tematyki pracy dyplomowej ustalonej z śp. Panem dr. I. Materniakiem, stopień zaawansowania pracy w procentach, np. 20%, 50%, 100%, imię i nazwisko studenta, nr albumu, kierunek, rok studiów, formę studiów, specjalność celem przydziału nowego promotora.
Dziekan Wydziału Nauk Prawnych i Społecznych
WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu
dr Anna Zbaraszewska
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji